financování webu www.stoppiratstvi.cz ze strany MŠMT

Mikuláš Ferjenčík vznesl tento dotaz dotaz na Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Tento dotaz byl uzavřen pro další korespondenci od veřejnosti . Kontaktujte nás pokud si myslíte, že by měl být znovu otevřen.

Dotaz byl úspěšný.

Mikuláš Ferjenčík

Povinný subjekt: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

žádám o informaci, zda se na financování propagaci a provozování webu http://www.stoppiratstvi.cz podílí Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy a jakým způsobem.

S přátelským pozdravem,

Mikuláš Ferjenčík

Mikuláš Ferjenčík

Povinný subjekt: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

Odpověď na mou infožádost má zpoždění, podle zákona jste měli odpovědět do 30.4. 2013

S přátelským pozdravem,

Mikuláš Ferjenčík

Mikuláš Ferjenčík

Povinný subjekt: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

Odpověď na mou žádost (ohledně financování webu www.stoppiratstvi.cz) má velké zpoždění. Podle zákona by měla být bez výhrad již dávno zodpovězena!

S přátelským pozdravem,

Mikuláš Ferjenčík

Informace pro všechny,

1 příloha

-- Z PŘÍLOHY TÉTO ZPRÁVY BYLY ODSTRANĚNY OSOBNÍ ÚDAJE --

Od: Vyřizování stížností a žádostí o informace
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

14/5/2013

Vážený pane Ferjenčíku,
v příloze Vám zasíláme odpověď na Vaši žádost dle InfZ. Prosím, potvrďte
nám přijetí tohoto e-mailu.

S pozdravem

odbor legislativy a exekutivního servisu - 61
(vyřizování žádostí o informace a stížností)