Nevíme, zda nejnovější odpovědi na tento dotaz obsahují kompletní a požadované informace – pokud jste Vojtěch Nebeský prosíme přihlašte se a upravte stav dotazu.

Financování elektrické přípojky

Čekáme, až si Vojtěch Nebeský přečte tuto korespondenci a aktualizuje status dotazu.

Vojtěch Nebeský

Povinný subjekt: Statutární město Děčín

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

žádám o poskytnutí následující informace: jaký je záměr realizace a jaké byly celkové náklady na vybudování elektrické přípojky k takzvanému Šibeničáku vlevo od výpadovky na Hřensko (parcela číslo 668, obec Děčín ( 562335) , katastrální území Děčín ( 624926)

S přátelským pozdravem,

Vojtěch Nebeský

Statutární město Děčín

1 příloha

Tato zpráva je automaticky generovaná, neodpovídejte na ni, prosím.

ukázat citované pasáže

Potvrzujeme Vám tímto, že Vaše datová zpráva (věc: Žádost o informace podle dotaz - Financování elektrické přípojky) byla přijata na elektronickou adresu podatelny Magistrátu města Děčín (Instituce [Statutární město Děčín vyžaduje e-mail]) a bude postoupena k dalšímu zpracování.

Vaší zprávu přijal(a): Nataša Pincová, dne: 28.10.2019 19:57:39
Přidělené č. j.: MDC/115886/2019

V případě jakéhokoli dotazu ohledně Vaší datové zprávy, nás můžete kontaktovat na níže uvedeném telefonním čísle. Pro rychlejší vyřízení dotazu, prosím, uveďte automaticky přidělené číslo jednací, obsažené v této zprávě.

Děkujeme za spolupráci.

Statutární město Děčín, Magistrát města Děčín
Mírové náměstí 1175/5, 405 38 Děčín

Elektronická adresa podatelny: Instituce [Statutární město Děčín vyžaduje e-mail]
Identifikátor datové schránky: x9hbpfn
Telefon: 412 593 111; 412 591 111
www.mmdecin.cz

UPOZORNĚNÍ: Tato zpráva, potvrzující doručení datové zprávy, není potvrzením splnění náležitosti podání podle jiných právních předpisů. Pokud bude zjištěno, že datová zpráva v tomto smyslu nemá předepsané náležitosti nebo trpí-li jinými vadami, pomůžeme Vám zjištěné nedostatky identifikovat. V tomto případě budete vyzváni k jejich odstranění, k čemuž Vám bude poskytnuta přiměřená lhůta.

Statutární město Děčín

1 příloha

Vážený pane Nebeský,
k Vašemu dotazu jaký je záměr realizace a jaké byly celkové náklady na vybudování elektrické přípojky k takzvanému Šibeničáku vlevo od výpadovky na Hřensko sdělujeme, že se nejedná o stavební akci města a tudíž nám nejsou známy žádné informace.

S přáním hezkého dne

Ing. Ilona Šeneklová
Odbor místního hospodářství
Oddělení nakládání s majetkem města
Magistrát města Děčín
Mírové nám. 1175/5
405 38 Děčín IV
Mail: [emailová adresa]
Tel.: 412 593 218
GSM: 739 583 608

Nevíme, zda nejnovější odpovědi na tento dotaz obsahují kompletní a požadované informace – pokud jste Vojtěch Nebeský prosíme přihlašte se a upravte stav dotazu.