Finanční podpora organizace Respondeo, z. s,

Martina Brzobohatá vznesl tento dotaz dotaz na Statutární město Mladá Boleslav

Tento dotaz byl uzavřen pro další korespondenci od veřejnosti . Kontaktujte nás pokud si myslíte, že by měl být znovu otevřen.

Dotaz byl úspěšný.

Martina Brzobohatá

Povinný subjekt: Statutární město Mladá Boleslav

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,
žádám o informaci, jakými částkami a s jakým konkrétním účelem jste od roku 2014 poskytli finanční podporu organizaci Respondeo, z. s. Vzhledem k tomu, že smlouvy o poskytnutí podpory této organizaci jsou koncipovány obecně, žádám o konkrétní sdělení, jaké sociální či jiné služby byly tímto podpořeny a s jakými konkrétními výsledky. Dále žádám o zdůvodnění, proč byla opakovaně oproti jiným podpořena konkrétně tato organizace, aniž by byly srovnatelně podpořeny poskytovatelé pocházející z Mladé Boleslavi a poskytující zde sociální služby, na rozdíl od Respondea, denně a mnohem většímu počtu uživatelů. Dále žádám o informaci ve formě žádostí této organizace o finanční podporu a závěrečných zpráv této organizace o využití této podpory.

S přátelským pozdravem,

Martina Brzobohatá

Statutární město Mladá Boleslav

Magistrát statutárního města Mladá Boleslav přijal Vaše podání pod
identifikátorem: EP20180000002325

Původní informace zprávy
Předmět: Žádost o informace podle dotaz - Finanční podpora organizace
Respondeo, z. s,
Datum doručení: 21.2.2018 14:13:21
Obsah zprávy: Žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999
Sb., o svobodném přístupu k informacím. Povinný subjekt: Statutární město
Mladá Boleslav Žadatel:
=================================================================== #
Jméno: Martina Brzobohatá # Datum narození: 1970-01-31 # Adresa: Josefův
Důl 28 # Adresa: 293 07 Josefův Důl
===================================================================
Povinný subjekt: Statutární město Mladá Boleslav Žádost o informace podle
zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím. Vážená paní,
vážený pane, žádám o informaci, jakými částkami a s jakým konkrétním
účelem jste od roku 2014 poskytli finanční podporu organizaci Respondeo,
z. s. Vzhledem k tomu, že smlouvy o poskytnutí podpory této organizaci
jsou koncipovány obecně, žádám o konkrétní sdělení, jaké sociální či jiné
služby byly tímto podpořeny a s jakými konkrétními výsledky. Dále žádám o
zdůvodnění, proč byla opakovaně oproti jiným podpořena konkrétně tato
organizace, aniž by byly srovnatelně podpořeny poskytovatelé pocházející z
Mladé Boleslavi a poskytující zde sociální služby, na rozdíl od Respondea,
denně a mnohem většímu počtu uživatelů. Dále žádám o informaci ve formě
žádostí této organizace o finanční podporu a závěrečných zpráv této
organizace o využití této podpory. S přátelským pozdravem, Martina
Brzobohatá Informaci poskytněte elektronicky na e-mail:
[FOI #7205 e-mail] ?? Tato elektronická adresa je
adresou pro doručování ve smyslu § 14 odst. 2 Zákona o svobodném přístupu
k informacím. Na tuto adresu žádám i o doručení do vlastních rukou
(případně rozhodnutí o odmítnutí žádosti) postupem podle § 19 odst. 8
Správního řádu. Řádným a včasným zpřístupněním informace na základě této
žádosti beru na vědomí, že jste splnili svou povinnost podle Zákona
106/1999 Sb. Vámi poskytnutá informace bude automaticky zveřejněna na
stránkách www.informaceprovsechny.cz. Použitím této služby žadatel s
takovým zveřejněním vyjádřil souhlas. Tím také splníte povinnost zveřejnit
informace způsobem umožňující dálkový přístup (§ 5, odst. 3 Zákona
106/1999 Sb.). Ochrana osobních údajů žadatele: Jako provozovatel služby
Informace pro všechny vás žádáme, abyste do odpovědi a případných příloh
NEUVÁDĚLI ŽÁDNÉ OSOBNÍ ÚDAJE ŽADATELE. Pro plnou identifikaci žadatele ve
vaší odpovědi stačí jméno, příjmení a unikátní e-mailová adresa, kterou
vygeneroval náš systém pro daný dotaz. Při uveřejnění vaší odpovědi na
stránkách Informace pro všechny dochází k zveřejnění na stránkách
www.infoprovsechny.cz. Pokud text odpovědi obsahuje osobní údaje, k
jejichž zveřejnění vám žadatel nedal souhlas, dochází jejich uveřejněním k
porušení ochrany osobních údajů. Jako povinný subjekt jste podle zákona
správcem osobních údajů žadatele, které jste povinni zpracovávat pouze za
účelem vyřízení žádosti o poskytnutí informace. Při uveřejnění informací
zákon předpokládá zveřejnění poskytnutí informací, nikoliv zveřejnění
identifikačních údajů žadatele. Datum podání: 21/2/2018
-------------------------------------------------------------------
Vyloučení odpovědnosti: Tato zpráva a jakékoliv odpovědi na ni budou
uveřejněny na stránkách Informace pro všechny. Naše pravidla o ochraně
osobních údajů a autorských právech si přečtěte:
http://infoprovsechny.cz/help/officers Pokud jste poskytovatelem informací
a považujete naši službu za užitečnou, požádejte IT nebo oddělení
spravující vaše webové stránky o propojení s našimi stránkami – ideálně
tam, kde uveřejňujete povinné informace.
-------------------------------------------------------------------

Reslová Andrea, Statutární město Mladá Boleslav

6 příloh

Dobrý den,

 

v příloze zasíláme první část požadovaných informací, protože kapacita
schránky je omezená.

 

Zbylá část požadovaných informací bude zaslána dalším emailem.

 

S pozdravem

 

Mgr. Andrea Reslová

vedoucí odboru sociálních věcí

 

Odbor sociálních věcí

Magistrát města Mladá Boleslav

Komenského náměstí 61

293 49  Mladá Boleslav

tel. č. 326 716 170

email: [emailová adresa]

 

Reslová Andrea, Statutární město Mladá Boleslav

7 příloh

 

 

Mgr. Andrea Reslová

vedoucí odboru sociálních věcí

 

Odbor sociálních věcí

Magistrát města Mladá Boleslav

Komenského náměstí 61

293 49  Mladá Boleslav

tel. č. 326 716 170

email: [emailová adresa]