Faktury vystavené městysem Liteň 2010-2015

Dotaz byl úspěšný.

NOVÁ LITEŇ, z.s.

Povinný subjekt: Městys Liteň

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

žádám o poskytnutí těchto informací:

seznam městysem vystavených faktur za období od 1.1.2010 do současnosti.

Požadované informace, prosím, zašlete elektronickou cestou.

Za Vaši práci na vyřízení mé žádosti Vám předem děkuji a jsem s
pozdravem.

Filip Kaštánek - president spolku Nová Liteň, IČ: 03598021.

2 přílohy

Vážené sdružení

Zasíláme Knihu vydaných faktur 2010 – 2015. Vaše žádost je evidována po
čj. 204/15/Lit.

Ing. Miroslav Horák

Starosta městyse Liteň