NADĚŽDA HASCHOVÁ

Povinný subjekt: Hlavní město Praha

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

1. žádám Vás o sdělení informace ohledně tabulky výnosů objektu Čapadlo Hollar, kterou jsem obdržela 29.7.2022 na základě mého dopisu sp. zn. MHMP 1373650/2022. Konkrétně mě zajímá položka „provoz, produkce, koordinace“ a žádám Vás po poslání kopií všech faktur za období leden 2021 až červenec 2022.
2. Dále Vás žádám o zaslání všech kopií faktur za období leden 2021 až červenec 2022 za položku „Úklid a WC“ z již zmíněné tabulky a sdělení jak často a v jakém rozsahu úklid probíhá.
3. Dále Vás žádám od zaslání kopií všech faktur za období leden 2021 až červen 2022 za položku „pronájem prostor“ z již zmíněné tabulky a sdělení od koho a co si zde městská firma TCP pronajímá.
4. Dále Vás žádám o informaci ohledně výběrového řízení na nájemce objektu Čapadlo Hollar. Kolik bylo účastníků řízení a jaké byly podmínky pro výběr vhodného nájemce
5. Dále Vás žádám o informaci ohledně veřejné zakázky na pronájem kluziště v zimních měsících 2021/2022. Kolik bylo případných zájemců a jaká byl nejvyšší a nejnižší nabídka.
6. Dále Vás žádám o zaslání všech kopií faktur za období leden 2021 až červenec 2022 související s objektem Čapadlo Hollar a firmou KIRO TOMOSKI PRODUCTION S.R.O
7. Dále váš žádám o informaci zda pronajímatel na základě smlouvy 2021-1268-15 obdrží 1 měsíc dopředu soupis veškerých kulturních akcí v předmětu nájmu a zda je dodržována podmínka aby nájemce uveřejňoval veškeré kulturní akce na webových stránkách www.prazskenaplavky.cz ?

S přátelským pozdravem,

NADĚŽDA HASCHOVÁ

Hlavní město Praha

1 příloha

Hlavní město Praha,
Magistrát hlavního města Prahy

Vám zasílá v příloze této datové zprávy dokument/spis evidovaný pod jednoznačným identifikátorem MHMPXPJBNONO a značkou MHMP 1457020/2022.

Datum podání dokumentu/spisu: 10.8.2022.
Odesílatelem dokumentu je odbor HOM.