Faktury, kutlurní akce, Kiro Tomoski Production

NADĚŽDA HASCHOVÁ vznesl tento dotaz dotaz na Hlavní město Praha

Pro tento starší dotaz jsou zavedena automatická antispamová opatření. Dejte nám prosím vědět, pokud očekáváte další odpověď nebo pokud máte problémy s odpovědí.

Hlavní město Praha neměli požadované informace.

NADĚŽDA HASCHOVÁ

Povinný subjekt: Hlavní město Praha

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

1. žádám Vás o sdělení informace ohledně tabulky výnosů objektu Čapadlo Hollar, kterou jsem obdržela 29.7.2022 na základě mého dopisu sp. zn. MHMP 1373650/2022. Konkrétně mě zajímá položka „provoz, produkce, koordinace“ a žádám Vás po poslání kopií všech faktur za období leden 2021 až červenec 2022.
2. Dále Vás žádám o zaslání všech kopií faktur za období leden 2021 až červenec 2022 za položku „Úklid a WC“ z již zmíněné tabulky a sdělení jak často a v jakém rozsahu úklid probíhá.
3. Dále Vás žádám od zaslání kopií všech faktur za období leden 2021 až červen 2022 za položku „pronájem prostor“ z již zmíněné tabulky a sdělení od koho a co si zde městská firma TCP pronajímá.
4. Dále Vás žádám o informaci ohledně výběrového řízení na nájemce objektu Čapadlo Hollar. Kolik bylo účastníků řízení a jaké byly podmínky pro výběr vhodného nájemce
5. Dále Vás žádám o informaci ohledně veřejné zakázky na pronájem kluziště v zimních měsících 2021/2022. Kolik bylo případných zájemců a jaká byl nejvyšší a nejnižší nabídka.
6. Dále Vás žádám o zaslání všech kopií faktur za období leden 2021 až červenec 2022 související s objektem Čapadlo Hollar a firmou KIRO TOMOSKI PRODUCTION S.R.O
7. Dále váš žádám o informaci zda pronajímatel na základě smlouvy 2021-1268-15 obdrží 1 měsíc dopředu soupis veškerých kulturních akcí v předmětu nájmu a zda je dodržována podmínka aby nájemce uveřejňoval veškeré kulturní akce na webových stránkách www.prazskenaplavky.cz ?

S přátelským pozdravem,

NADĚŽDA HASCHOVÁ

Hlavní město Praha

1 příloha

Hlavní město Praha,
Magistrát hlavního města Prahy

Vám zasílá v příloze této datové zprávy dokument/spis evidovaný pod jednoznačným identifikátorem MHMPXPJBNONO a značkou MHMP 1457020/2022.

Datum podání dokumentu/spisu: 10.8.2022.
Odesílatelem dokumentu je odbor HOM.