Faktury hrazené městysem Liteň 2010-2014

NOVÁ LITEŇ, z.s. vznesl tento dotaz dotaz na Městys Liteň

Tento dotaz byl uzavřen pro další korespondenci od veřejnosti . Kontaktujte nás pokud si myslíte, že by měl být znovu otevřen.

Dotaz byl úspěšný.

NOVÁ LITEŇ, z.s.

Povinný subjekt: Městys Liteň

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

žádám o seznam faktur hrazených městysem Liteň v období od 1. ledna 2010 do 31. prosince 2014.

Informaci požaduji v elektronické formě (ideálně v Excelu) ve struktuře, která bude obsahovat minimálně následující údaje:

Jméno dodavatele,
číslo dokladu,
datum účtování
zaplacená částka,
popis, k čemu se faktura vztahuje.

Za Vaši práci na vyřízení mé žádosti Vám předem děkuji a jsem s
pozdravem.

Filip Kaštánek - president spolku Nová Liteň, IČ: 03598021.

3 přílohy