Faktury, dotace 2010 - 2016

Dotaz byl úspěšný.

Povinný subjekt: Město Černovice

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

žádám vás o seznam všech proplacených faktur Městem Černovice za období roku 2010 - 2016. V seznamu prosím uveďte názvy subjektů, znění faktur, částky a data úhrady.

Současně vás žádám o seznam všech realizovaných dotací, které město využilo a čerpalo za výše uvedené období 2010 - 2016.

S přátelským pozdravem,

Marek Langer

Jan Brožek, Město Černovice

Dobrý den, informace o fakturách Vám připravíme zítra, to není velký
problém, ale informace o dotacích jsou na vyhledání časově náročnější. Ne
všechny dotace jsou vedeny pod účelovým znakem a vyhledání vyžaduje čas.

 

Chtěl bych Vás proto požádat o úhradu nákladů spojených s poskytováním
informací dle našeho sazebníku (25,- Kč za každou započatou čtvrthodinu
práce zaměstnance spojené s vyhledáváním informace).

 

Čas na vyhledání je asi 2 hodiny, mohu Vás poprosit o uhrazení nákladů ve
výši 200 Kč? Pokud s úhradou souhlasíte, spojí se s Vámi paní Kohoutová
z podatelny a poplatek společně vyřešíte.

 

S pozdravem

 

 

Bc. Jan Brožek

starosta města Černovice

+420 776 286 416

[1][emailová adresa]

 

Mariánské náměstí 718

394 94 Černovice

 

References

Visible links
1. mailto:[emailová adresa]

Jan Brožek, Město Černovice

7 příloh

Dobrý den, v příloze posílám seznamy faktur, které jste požadoval.

 

Můžeme pro Vás ještě něco udělat?

 

Bc. Jan Brožek

starosta města Černovice

+420 776 286 416

[1][emailová adresa]

 

Mariánské náměstí 718

394 94 Černovice

 

References

Visible links
1. mailto:[emailová adresa]

Povinný subjekt: Město Černovice

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážený pane starosto,

děkuji za zaslané faktury. Pro kompletní zpracování odpovědi na můj dotaz ohledně dotací vám rád uhradím požadovanou částku 200 Kč. Pošlete mi prosím číslo účtu a variabilní symbol.

Děkuji

Úplná historie mé žádosti a celá korespondence s ní spojená je k dispozici zde http://infoprovsechny.cz/request/faktury...

S přátelským pozdravem,

Marek Langer

Marta Kohoutova, Město Černovice

Dobrý den pane Langere,
Částku 200,- Kč uhraďte na č. účtu je 248953980/0300, VS 6171, SS 106.
Kohoutová

ukázat citované pasáže

Jan Brožek, Město Černovice

1 příloha

Dobrý den, zjistil jsem, že v systému, pomocí kterého komunikujete, stále
zůstává dotaz nezodpovězen. Posílám odpověď znova.

 

 

 

Bc. Jan Brožek

starosta města Černovice

+420 776 286 416

[1][emailová adresa]

 

Mariánské náměstí 718

394 94 Černovice

 

References

Visible links
1. mailto:[emailová adresa]