FAKTURY 2010 – 2015 U

Dotaz byl úspěšný.

Švédská cesta, z. s.

Povinný subjekt: Město Louny

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

žádám o seznam všech došlých faktur Vaší obci v rozsahu
minimálně data dojití, fakturované částky, data splatnosti, data
úhrady, fakturovaného plnění, popisu (pokud je k dispozici), IČ a
názvu příjemce, a to za dobu od počátku roku 2010 do konce roku
2015 včetně. Požaduji poskytnutí těchto informací v souladu se
zákonem č. 106/1999 Sb. (tj. tak, aby byly dostupné veřejnosti).

Současně žádám o poskytnutí informace ve strojově čitelné podobě,
např. v elektronické podobě ve formátu XLS nebo XLSX po exportu z
příslušného informačního systému.

Požadované informace, prosím, zašlete elektronickou cestou.

Za Vaši práci na vyřízení mé žádosti Vám předem děkuji a jsem s
pozdravem. Ing. Pavel Hájek – předseda spolku Švédská cesta, z. s.,
IČ: 02849798

ePodatelna Město Louny, Město Louny

3 přílohy

Potvrzení doručení Vašeho podání / Reply to your proposal
Datum / Date: 2016-03-04 15:33:14.000
Předmět / Subject: Mistrovstí Evropy ve stromolezení v ČR - Výzva pro dobrovolníky
Identifikátor / Identier: MULN0C0TMGHQ

ePodatelna Město Louny, Město Louny

3 přílohy

Potvrzení příjmu Vašeho podání ze dne - 5.3.2016 10:36:45 v obsahu zprávy: Žádost o informace podle dotaz - FAKTURY 2010 - 2015 U elektronickou poštou
/Reply to your proposal dated - 5.3.2016 10:36:45 delivered by email./
---------------------------------------------------------------------------------
Ke zprávě je připojena příloha POTVRZEN.TXT (obsahující text s potvrzením příjmu Vašeho podání)
/An attachment POTVRZEN.TXT (including text with replys to your proposal) has been attached to the message/
----------------------------------------------------------------------------
Další text této zprávy je shodný s obsahem souboru
POTVRZEN.TXT
/The following text of this message is identical to the content of the file POTVRZEN.TXT/
---------------------------------------------------------------------------------

Město Louny 7.3.2016 08:50:29

Vaše podání ze dne: 5.3.2016 10:36:45 v obsahu zprávy: Žádost o informace podle dotaz - FAKTURY 2010 - 2015 U podané na adresu el. podatelny - Instituce [Město Louny vyžaduje e-mail]

Bylo přijato a zaevidováno s těmito základními údaji:

Identifikátor dokumentu: MULNX00O6AOT
Datum zaevidování: 7.3.2016 07:35:13
Váš osobní přístupový kód: MULNSE05H4D1
Vaše evidenční údaje: Švédská cesta, z. s., Jerevanská 723/6, 10000 Praha, foi+request-4986-82f0f2f1@infopr...

Vaše podání bylo přijato bez elektronického podpisu:

S pozdravem Zeibichová Jarmila

............................

Ovšonka Michal, Město Louny

2 přílohy

Vážený pane,

 

na základě Vaší žádosti dle zákona č. 106/1999 Sb. Vám v příloze zasílám
seznam všech došlých faktur od roku 2010 do konce roku 2015.

 

 

S pozdravem

 

Michal Ovšonka

kancelář úřadu, úsek vnitřní správy úřadu

vedoucí úseku

 

Městský úřad Louny

Mírové náměstí 35

440 01  Louny

 

telefon: 415 621 101, 604 226 317

e-mail: [email address]

isds: gc9bxmk

 

 

Žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o
svobodném přístupu k informacím.

 

Povinný subjekt:

Město Louny

 

Žadatel:

===================================================================

# Jméno: Švédská cesta, z. s.

# Adresa: Jerevanská 723/6

# Adresa: 100 00 Praha 10

# Adresa: IČ: 02849798

===================================================================

 

Povinný subjekt: Město Louny

 

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k
informacím.

 

Vážená paní, vážený pane,

 

žádám o seznam všech došlých faktur Vaší obci v rozsahu minimálně data
dojití, fakturované částky, data splatnosti, data úhrady, fakturovaného
plnění, popisu (pokud je k dispozici), IČ a názvu příjemce, a to za dobu
od počátku roku 2010 do konce roku

2015 včetně. Požaduji poskytnutí těchto informací v souladu se zákonem č.
106/1999 Sb. (tj. tak, aby byly dostupné veřejnosti).

 

Současně žádám o poskytnutí informace ve strojově čitelné podobě, např. v
elektronické podobě ve formátu XLS nebo XLSX po exportu z příslušného
informačního systému.

 

Požadované informace, prosím, zašlete elektronickou cestou.

 

Za Vaši práci na vyřízení mé žádosti Vám předem děkuji a jsem s pozdravem.
Ing. Pavel Hájek – předseda spolku Švédská cesta, z. s.,

IČ: 02849798

 

Informaci poskytněte elektronicky na email:
[1][FOI #4986 e-mail] ??

 

Tato elektronická adresa je adresou pro doručování ve smyslu § 14 odst. 2
zákona o svobodném přístupu k informacím. Na tuto adresu žádám i o
doručení do vlastních rukou (rozhodnutí o odmítnutí žádosti) postupem
podle § 19 odst. 8 Správního řádu. Řádným a včasným zpřístupněním
informace na základě této žádosti beru na vědomí, že jste splnili svou
povinnost podle zákona 106/1999 Sb.

 

Vámi poskytnutá informace bude automaticky zveřejněna na stránkách
[2]www.informaceprovsechny.cz. Použitím této služby žadatel s takovým
zveřejněním vyjádřil souhlas.

 

Upozornění provozovatele služby:

S ohledem na to, že Vaše odpověď a poskytnuté informace budou automaticky
zveřejněny na internetu, žádáme, abyste do své odpovědi ani do příloh
NEUVÁDĚLI ŽÁDNÉ OSOBNÍ ÚDAJE ŽADATELE (adresu nebo datum narození). Pokud
osobní údaje do odpovědi zahrnete, porušíte Zákon 101/2000 Sb. o ochraně
osobních údajů. Doporučujeme tedy, abyste např. svou odpověď uvedli pouze
oslovením "Vážený pane, vážená paní".

 

Datum podání:

 

<time datetime="2016-03-05T10:36:44+01:00" title="2016-03-05 10:36:44
+0100"> 5/3/2016</time>

-------------------------------------------------------------------

 

Vyloučení odpovědnosti: Tato zpráva a jakékoliv odpovědi na ni budou
uveřejněny na stránkách Informace pro všechny. Naše pravidla o ochraně
osobních údajů a autorských právech si přečtěte:

[3]http://infoprovsechny.cz/help/officers

 

Pokud jste poskytovatelem informací a považujete naši službu za užitečnou,
požádejte IT nebo oddělení spravující vaše webové stránky o propojení s
našimi stránkami – ideálně tam, kde uveřejňujete povinné informace.

 

 

-------------------------------------------------------------------

 

References

Visible links
1. mailto:[FOI #4986 e-mail] ??
2. http://www.informaceprovsechny.cz/
3. http://infoprovsechny.cz/help/officers