FAKTURY 2010 – 2015 U

Dotaz byl úspěšný.

Švédská cesta, z. s.

Povinný subjekt: Statutární město Chomutov

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

žádám o seznam všech došlých faktur Vaší obci v rozsahu
minimálně data dojití, fakturované částky, data splatnosti, data
úhrady, fakturovaného plnění, popisu (pokud je k dispozici), IČ a
názvu příjemce, a to za dobu od počátku roku 2010 do konce roku
2015 včetně. Požaduji poskytnutí těchto informací v souladu se
zákonem č. 106/1999 Sb. (tj. tak, aby byly dostupné veřejnosti).

Současně žádám o poskytnutí informace ve strojově čitelné podobě,
např. v elektronické podobě ve formátu XLS nebo XLSX po exportu z
příslušného informačního systému.

Požadované informace, prosím, zašlete elektronickou cestou.

Za Vaši práci na vyřízení mé žádosti Vám předem děkuji a jsem s
pozdravem. Ing. Pavel Hájek – předseda spolku Švédská cesta, z. s.,
IČ: 02849798

Statutární město Chomutov

TOTO JE AUTOMATICKY GENEROVANÁ ZPRÁVA ELEKTRONICKÉ PODATELNY
***************************************************************************
Dobrý den,
datová zpráva ve věci „Žádost o informace podle dotaz - FAKTURY 2010 – 2015 U“ byla dodána na elektronickou adresu podatelny. Po ověření správnosti podání (zaručený el. podpis, technické parametry) a přidělení identifikátoru Vám bude zasláno závazné potvrzení o doručení a přijetí datové zprávy."
 
Děkujeme za pochopení.
e-podatelna
Statutární město Chomutov
Zborovská 4602
430 28 Chomutov
tel.: +420 474 637 111
fax: +420 474 637 777
e-mail: Instituce [Statutární město Chomutov vyžaduje e-mail]
web: www.chomutov-mesto.czPříjem podání elektronicky podepsaných, el. přílohy ve formátu jpg, pdf, doc, rtf, xls, docx, xlsx, gif, tiff, fo, zfo, png s povolenou velikostí max. neomezeno bytů.

Statutární město Chomutov

1 příloha

TOTO JE AUTOMATICKY GENEROVANÁ ZPRÁVA ELEKTRONICKÉ PODATELNY
***************************************************************************
Dobrý den,

Vaše podání ve věci „Žádost o informace podle dotaz - FAKTURY 2010 – 2015 U“ bylo doručeno 05.03.2016 10:35:00 na elektronickou adresu podatelny a zaregistrováno pod číslem MMCH/23392/2016.

Podání bylo po kontrole všech náležitostí elektronickou podatelnou přijato k dalšímu zpracování. O způsobu či výsledku vyřízení podání Vás bude informovat přímo určený referent, do jehož kompetence Vaše podání přísluší.

Děkujeme Vám za důvěru.
e-podatelna
Statutární město Chomutov
Zborovská 4602
430 28 Chomutov
tel.: +420 474 637 111
fax: +420 474 637 777
e-mail: Instituce [Statutární město Chomutov vyžaduje e-mail]
web: www.chomutov-mesto.cz

Mareš Jan (Ekonom), Statutární město Chomutov

8 příloh

Vážený pane,

na základě Vaší žádosti o informaci dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, Vám zasílám seznam
došlých faktur za období let 2010-2015, strukturovaně za jednotlivá účetní
období.

 

S pozdravem

 

 

[1]chomutov_2011_logo_RGB-7.jpgIng. Jan Mareš

vedoucí odboru ekonomiky

Zborovská 4602, 2. patro, č. dveří 225

[2][email address]

Tel.:     474 637 250

Mob.:  724 77 44 25

                                  Magistrát města Chomutova   

 

Upozornění:

Toto sdělení není nabídkou k uzavření smlouvy a ani se nejedná o souhlas
s uzavřením smlouvy. Každá smlouva musí být uzavřena v písemné podobě a
v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích.

Tento email včetně příloh je určen výhradně pro potřeby adresáta/ů. Pokud
Vám byl omylem doručen, uvědomte odesílatele jeho vrácením a ve svém
informačním systému jej vymažte.

 

 

 

References

Visible links
2. mailto:[email address]