FAKTURY 2010 – 2015 T

Odpověď na tento dotaz má velké zpoždění. Podle zákona by instituce Statutární město Ostrava měla v každém případě odpovědět. (podrobnosti). Můžete si stěžovat a požádat o doplnění dotazu .

Švédská cesta, z. s.

Povinný subjekt: Statutární město Ostrava

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

žádám o seznam všech došlých faktur Vaší obci v rozsahu
minimálně data dojití, fakturované částky, data splatnosti, data
úhrady, fakturovaného plnění, popisu (pokud je k dispozici), IČ a
názvu příjemce, a to za dobu od počátku roku 2010 do konce roku
2015 včetně. Požaduji poskytnutí těchto informací v souladu se
zákonem č. 106/1999 Sb. (tj. tak, aby byly dostupné veřejnosti).

Současně žádám o poskytnutí informace ve strojově čitelné podobě,
např. v elektronické podobě ve formátu XLS nebo XLSX po exportu z
příslušného informačního systému.

Požadované informace, prosím, zašlete elektronickou cestou.

Za Vaši práci na vyřízení mé žádosti Vám předem děkuji a jsem s
pozdravem. Ing. Pavel Hájek – předseda spolku Švédská cesta, z. s.,
IČ: 02849798

info, Statutární město Ostrava

Dobrý den,

Vaše žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb. byla
předána k dalšímu řešení kompetentnímu odboru a oddělení - středisko
informačních služeb odboru vnitřních věcí Magistrátu města Ostravy a bude
vyřizována v souladu se zákonem.

S pozdravem,

Markéta Tomčíková
Operátor
Kontaktní centrum
Magistrát města Ostravy
Tel: 599 499 311
Tel: 844 12 13 14
email: [email address]

--------------------------------------------------------------------------

Agent Created
Date: 9. března 2016 7:13:41

Created by Agent: Tomčíková, Markéta

+------------------------------------------------------------------------+
| Automated Text: |
| This action records the closing of this contact by a user. |
+------------------------------------------------------------------------+

Closed Reason Code: Žádost

Agent Note:

--------------------------------------------------------------------------

Transfer to External Agent
Date: 9. března 2016 7:11:06

Created by Agent: Tomčíková, Markéta

Callback Status: EMail Sent

From: "info" <Instituce [Město Ostrava vyžaduje e-mail]>
To: [email address]
Cc: [email address]

Subject: Fw: Žádost o informace podle dotaz - FAKTURY 2010 – 2015 T

+-------------------------------------------------------------------------+
|Dobrý den, |
| |
|na centrální e-mailovou adresu Magistrátu města Ostravy|
|([1]Instituce [Město Ostrava vyžaduje e-mail]) byla doručena žádost o informace ve smyslu zákona č.|
|106/1999 Sb., kterou Vám předáváme k dalšímu řešení. E-mailová adresa|
|odesílatele je [2][FOI #5022 e-mail] ?? |
| |
|Upozornění: Pokud Vašemu odboru (úřadu) řešení této žádosti nepřísluší,|
|předejte na kompetentní odbor!!! |
| |
|Děkujeme Vám za spolupráci. |
| |
|S pozdravem, |
| |
|Markéta Tomčíková |
|Operátor |
|Kontaktní centrum |
|Magistrát města Ostravy |
|Tel: 599 499 311 |
|Tel: 844 12 13 14 |
|email: [email address] |
| |
|-------------------------------------------------------------------------|
| |
| EMail from Customer |
| Date: 8. března 2016 21:39:13 |
| |
|From: [FOI #5022 e-mail] ?? |
|To: "dotaz dotazy vznesené na instituci Město Ostrava" <Instituce [Město Ostrava vyžaduje e-mail]> |
| |
|Subject: Žádost o informace podle dotaz - FAKTURY 2010 – 2015 T |
| |
|+-----------------------------------------------------------------------+|
|| Žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o ||
|| svobodném přístupu k ||
|| informacím. ||
|| ||
|| Povinný subjekt: ||
|| Statutární město Ostrava ||
|| ||
|| Žadatel: ||
|| =================================================================== ||
|| # Jméno: Švédská cesta, z. s. ||
|| # Datum narození: 1983-09-30 ||
|| # Adresa: Jerevanská 723/6 ||
|| # Adresa: 100 00 Praha 10 ||
|| # Adresa: IČ: 02849798 ||
|| =================================================================== ||
|| ||
|| Povinný subjekt: Statutární město Ostrava ||
|| ||
|| Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu ||
|| k informacím. ||
|| ||
|| Vážená paní, vážený pane, ||
|| ||
|| žádám o seznam všech došlých faktur Vaší obci v rozsahu ||
|| minimálně data dojití, fakturované částky, data splatnosti, data ||
|| úhrady, fakturovaného plnění, popisu (pokud je k dispozici), IČ a ||
|| názvu příjemce, a to za dobu od počátku roku 2010 do konce roku ||
|| 2015 včetně. Požaduji poskytnutí těchto informací v souladu se ||
|| zákonem č. 106/1999 Sb. (tj. tak, aby byly dostupné veřejnosti). ||
|| ||
|| Současně žádám o poskytnutí informace ve strojově čitelné podobě, ||
|| např. v elektronické podobě ve formátu XLS nebo XLSX po exportu z ||
|| příslušného informačního systému. ||
|| ||
|| Požadované informace, prosím, zašlete elektronickou cestou. ||
|| ||
|| Za Vaši práci na vyřízení mé žádosti Vám předem děkuji a jsem s ||
|| pozdravem. Ing. Pavel Hájek – předseda spolku Švédská cesta, z. s., ||
|| IČ: 02849798 ||
|| ||
|| Informaci poskytněte elektronicky na email: ||
|| [FOI #5022 e-mail] ?? ||
|| ||
|| Tato elektronická adresa je adresou pro doručování ve smyslu § 14 ||
|| odst. 2 zákona o svobodném přístupu k informacím. Na tuto adresu ||
|| žádám i o doručení do vlastních rukou (rozhodnutí o odmítnutí ||
|| žádosti) postupem podle § 19 odst. 8 Správního řádu. Řádným a včasným ||
|| zpřístupněním informace na základě této žádosti beru na vědomí, že ||
|| jste splnili svou povinnost podle zákona 106/1999 Sb. ||
|| ||
|| Vámi poskytnutá informace bude automaticky zveřejněna na stránkách ||
|| www.informaceprovsechny.cz. Použitím této služby žadatel s takovým ||
|| zveřejněním vyjádřil souhlas. ||
|| ||
|| Upozornění provozovatele služby: ||
|| S ohledem na to, že Vaše odpověď a poskytnuté informace budou ||
|| automaticky zveřejněny na internetu, žádáme, abyste do své odpovědi ||
|| ani do příloh NEUVÁDĚLI ŽÁDNÉ OSOBNÍ ÚDAJE ŽADATELE (adresu nebo ||
|| datum narození). Pokud osobní údaje do odpovědi zahrnete, porušíte ||
|| Zákon 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů. Doporučujeme tedy, ||
|| abyste např. svou odpověď uvedli pouze oslovením "Vážený pane, vážená ||
|| paní". ||
|| ||
|| Datum podání: ||
|| ||
|| 8/3/2016 ||
|| ------------------------------------------------------------------- ||
|| ||
|| Vyloučení odpovědnosti: Tato zpráva a jakékoliv odpovědi na ni budou ||
|| uveřejněny na stránkách Informace pro všechny. Naše pravidla o ||
|| ochraně osobních údajů a autorských právech si přečtěte: ||
|| http://infoprovsechny.cz/help/officers ||
|| ||
|| Pokud jste poskytovatelem informací a považujete naši službu za ||
|| užitečnou, požádejte IT nebo oddělení spravující vaše webové stránky ||
|| o propojení s našimi stránkami – ideálně tam, kde uveřejňujete ||
|| povinné informace. ||
|| ||
|| ------------------------------------------------------------------- ||
|+-----------------------------------------------------------------------+|
+-------------------------------------------------------------------------+

Closed Reason Code: Žádost

Agent Note:

--------------------------------------------------------------------------

EMail from Customer
Date: 8. března 2016 21:39:13

From: [FOI #5022 e-mail] ??
To: "dotaz dotazy vznesené na instituci Město Ostrava" <Instituce [Město Ostrava vyžaduje e-mail]>

Subject: Žádost o informace podle dotaz - FAKTURY 2010 – 2015 T

+------------------------------------------------------------------------+
| Žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o |
| svobodném přístupu k |
| informacím. |
| |
| Povinný subjekt: |
| Statutární město Ostrava |
| |
| Žadatel: |
| =================================================================== |
| # Jméno: Švédská cesta, z. s. |
| # Datum narození: 1983-09-30 |
| # Adresa: Jerevanská 723/6 |
| # Adresa: 100 00 Praha 10 |
| # Adresa: IČ: 02849798 |
| =================================================================== |
| |
| Povinný subjekt: Statutární město Ostrava |
| |
| Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k |
| informacím. |
| |
| Vážená paní, vážený pane, |
| |
| žádám o seznam všech došlých faktur Vaší obci v rozsahu |
| minimálně data dojití, fakturované částky, data splatnosti, data |
| úhrady, fakturovaného plnění, popisu (pokud je k dispozici), IČ a |
| názvu příjemce, a to za dobu od počátku roku 2010 do konce roku |
| 2015 včetně. Požaduji poskytnutí těchto informací v souladu se |
| zákonem č. 106/1999 Sb. (tj. tak, aby byly dostupné veřejnosti). |
| |
| Současně žádám o poskytnutí informace ve strojově čitelné podobě, |
| např. v elektronické podobě ve formátu XLS nebo XLSX po exportu z |
| příslušného informačního systému. |
| |
| Požadované informace, prosím, zašlete elektronickou cestou. |
| |
| Za Vaši práci na vyřízení mé žádosti Vám předem děkuji a jsem s |
| pozdravem. Ing. Pavel Hájek – předseda spolku Švédská cesta, z. s., |
| IČ: 02849798 |
| |
| Informaci poskytněte elektronicky na email: |
| [FOI #5022 e-mail] ?? |
| |
| Tato elektronická adresa je adresou pro doručování ve smyslu § 14 |
| odst. 2 zákona o svobodném přístupu k informacím. Na tuto adresu žádám |
| i o doručení do vlastních rukou (rozhodnutí o odmítnutí žádosti) |
| postupem podle § 19 odst. 8 Správního řádu. Řádným a včasným |
| zpřístupněním informace na základě této žádosti beru na vědomí, že |
| jste splnili svou povinnost podle zákona 106/1999 Sb. |
| |
| Vámi poskytnutá informace bude automaticky zveřejněna na stránkách |
| www.informaceprovsechny.cz. Použitím této služby žadatel s takovým |
| zveřejněním vyjádřil souhlas. |
| |
| Upozornění provozovatele služby: |
| S ohledem na to, že Vaše odpověď a poskytnuté informace budou |
| automaticky zveřejněny na internetu, žádáme, abyste do své odpovědi |
| ani do příloh NEUVÁDĚLI ŽÁDNÉ OSOBNÍ ÚDAJE ŽADATELE (adresu nebo datum |
| narození). Pokud osobní údaje do odpovědi zahrnete, porušíte Zákon |
| 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů. Doporučujeme tedy, abyste např. |
| svou odpověď uvedli pouze oslovením "Vážený pane, vážená paní". |
| |
| Datum podání: |
| |
| 8/3/2016 |
| ------------------------------------------------------------------- |
| |
| Vyloučení odpovědnosti: Tato zpráva a jakékoliv odpovědi na ni budou |
| uveřejněny na stránkách Informace pro všechny. Naše pravidla o ochraně |
| osobních údajů a autorských právech si přečtěte: |
| http://infoprovsechny.cz/help/officers |
| |
| Pokud jste poskytovatelem informací a považujete naši službu za |
| užitečnou, požádejte IT nebo oddělení spravující vaše webové stránky o |
| propojení s našimi stránkami – ideálně tam, kde uveřejňujete povinné |
| informace. |
| |
| ------------------------------------------------------------------- |
+------------------------------------------------------------------------+

References

Visible links
1. mailto:Instituce [Město Ostrava vyžaduje e-mail]
2. mailto:[FOI #5022 e-mail] ??

Statutární město Ostrava

1 příloha

Statutární město Ostrava
Magistrát města Ostravy
Prokešovo nám. 1803/8
729 30 Ostrava
tel.: +420 599 444 444
fax: +420 599 442 386
e-mail: [email address]
web: www.ostrava.cz