FAKTURY 2010 – 2015 T

Dotaz byl úspěšný.

Povinný subjekt: Statutární město Frýdek-Místek

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

žádám o seznam všech došlých faktur Vaší obci v rozsahu
minimálně data dojití, fakturované částky, data splatnosti, data
úhrady, fakturovaného plnění, popisu (pokud je k dispozici), IČ a
názvu příjemce, a to za dobu od počátku roku 2010 do konce roku
2015 včetně. Požaduji poskytnutí těchto informací v souladu se
zákonem č. 106/1999 Sb. (tj. tak, aby byly dostupné veřejnosti).

Současně žádám o poskytnutí informace ve strojově čitelné podobě,
např. v elektronické podobě ve formátu XLS nebo XLSX po exportu z
příslušného informačního systému.

Požadované informace, prosím, zašlete elektronickou cestou.

Za Vaši práci na vyřízení mé žádosti Vám předem děkuji a jsem s
pozdravem. Ing. Pavel Hájek

Statutární město Frýdek-Místek

1 příloha

Potvrzení příjmu Vašeho podání ze dne - 8.3.2016 21:20:17 v obsahu zprávy: Žádost o informace podle dotaz - FAKTURY 2010 - 2015 T elektronickou poštou
/Reply to your proposal dated - 8.3.2016 21:20:17 delivered by email./
---------------------------------------------------------------------------------
Ke zprávě je připojena příloha POTVRZEN.TXT (obsahující text s potvrzením příjmu Vašeho podání)
/An attachment POTVRZEN.TXT (including text with replys to your proposal) has been attached to the message/
----------------------------------------------------------------------------
Další text této zprávy je shodný s obsahem souboru
POTVRZEN.TXT
/The following text of this message is identical to the content of the file POTVRZEN.TXT/
---------------------------------------------------------------------------------

Statutární město Frýdek-Místek 9.3.2016 06:51:06

Vaše podání ze dne: 8.3.2016 21:20:17 v obsahu zprávy: Žádost o informace podle dotaz - FAKTURY 2010 - 2015 T podané na adresu el. podatelny - Instituce [Statutární město Frýdek-Místek vyžaduje e-mail]

Bylo přijato a zaevidováno s těmito základními údaji:

Identifikátor dokumentu: MMFMX00RBNW9
Datum zaevidování: 9.3.2016 06:50:48
Váš osobní přístupový kód: MMFMSE04K2TW
Vaše evidenční údaje: Hájek Pavel, Jerevanská 723/6, 10000 Praha, [FOI #5018 e-mail] ??

Vaše podání bylo přijato bez elektronického podpisu:

S pozdravem Davidová Lenka

............................

Tip:
Pokud chcete získat informaci o stavu vyřízení písemnosti, pošlete
mail na adresu s předmětem: "Zadost o stav MMFMX00RBNW9MMFMSE04K2TW", nebo použijte web podatelnu.

Markéta Šneková, Statutární město Frýdek-Místek

7 příloh

Dobrý den,

 

v příloze Vám zasílám odpověď na žádost.

 

 

Markéta Šneková

referent pro administrativu a cestovní náhrady

oddělení rozpočtu

finanční odbor Magistrátu města Frýdku-Místku

statutární město Frýdek-Místek

email: [1][emailová adresa]

tel.: 558 609 151

 

Zvažte, prosím, zda je nutno tento email tisknout. Chraňme naše lesy.

 

References

Visible links
1. mailto:[emailová adresa]