FAKTURY 2010 – 2015 S

Město Nymburk neměli požadované informace.

Švédská cesta, z. s.

Povinný subjekt: Město Nymburk

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

žádám o seznam všech došlých faktur Vaší obci v rozsahu
minimálně data dojití, fakturované částky, data splatnosti, data
úhrady, fakturovaného plnění, popisu (pokud je k dispozici), IČ a
názvu příjemce, a to za dobu od počátku roku 2010 do konce roku
2015 včetně. Požaduji poskytnutí těchto informací v souladu se
zákonem č. 106/1999 Sb. (tj. tak, aby byly dostupné veřejnosti).

Současně žádám o poskytnutí informace ve strojově čitelné podobě,
např. v elektronické podobě ve formátu XLS nebo XLSX po exportu z
příslušného informačního systému.

Požadované informace, prosím, zašlete elektronickou cestou.

Za Vaši práci na vyřízení mé žádosti Vám předem děkuji a jsem s
pozdravem. Ing. Pavel Hájek – předseda spolku Švédská cesta, z. s., IČ: 02849798

mail, Město Nymburk

Potvrzení doručení datové zprávy

Datová zpráva byla doručena elektronické podatelně Městského úřadu Nymburk Instituce [Město Nymburk vyžaduje e-mail]

Nymburk - Evropské město sportu 2014

Město Nymburk

Dobrý den,

Vaše podání bylo zaevidováno ve Evidenci dokumentů -

datum - 10.1.2016 23:04
věc - ,
číslo jednací - /1269/2016/--

S pozdravem - Josef Hájek

Městský úřad Nymburk

Zdena Hauerlandova, Město Nymburk

Eva Rusova, Město Nymburk

2 přílohy

S pozdravem
 
Eva Rusová
 
 
Ing. Eva Rusová
vedoucí ekonomického odboru
 
Kontakt:
Městský úřad Nymburk
Náměstí Přemyslovců 163
288 28 Nymburk
tel.: +420 325 501 161
e-mail: [1][email address]
[2]EMS2014

References

Visible links
1. mailto:[email address]
2. http://www.meu-nbk.cz/

Eva Rusova, Město Nymburk

2 přílohy

S pozdravem
 
Eva Rusová
 
 
Ing. Eva Rusová
vedoucí ekonomického odboru
 
Kontakt:
Městský úřad Nymburk
Náměstí Přemyslovců 163
288 28 Nymburk
tel.: +420 325 501 161
e-mail: [1][email address]
[2]EMS2014

References

Visible links
1. mailto:[email address]
2. http://www.meu-nbk.cz/