FAKTURY 2010 – 2015 S

Švédská cesta, z. s. vznesl tento dotaz dotaz na Statutární město Mladá Boleslav

Tento dotaz byl uzavřen pro další korespondenci od veřejnosti . Kontaktujte nás pokud si myslíte, že by měl být znovu otevřen.

Dotaz byl úspěšný.

Švédská cesta, z. s.

Povinný subjekt: Statutární město Mladá Boleslav

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

žádám o seznam všech došlých faktur Vaší obci v rozsahu
minimálně data dojití, fakturované částky, data splatnosti, data
úhrady, fakturovaného plnění, popisu (pokud je k dispozici), IČ a
názvu příjemce, a to za dobu od počátku roku 2010 do konce roku
2015 včetně. Požaduji poskytnutí těchto informací v souladu se
zákonem č. 106/1999 Sb. (tj. tak, aby byly dostupné veřejnosti).

Současně žádám o poskytnutí informace ve strojově čitelné podobě,
např. v elektronické podobě ve formátu XLS nebo XLSX po exportu z
příslušného informačního systému.

Požadované informace, prosím, zašlete elektronickou cestou.

Za Vaši práci na vyřízení mé žádosti Vám předem děkuji a jsem s
pozdravem. Ing. Pavel Hájek – předseda spolku Švédská cesta, z. s., IČ: 02849798

Statutární město Mladá Boleslav

Magistrát statutárního města Mladá Boleslav přijal Vaše podání pod
identifikátorem: EP20160000000157

Původní informace zprávy
Předmět: Žádost o informace podle dotaz - FAKTURY 2010 – 2015 S
Datum doručení: 10.1.2016 23:36:51
Obsah zprávy: Žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999
Sb., o svobodném přístupu k informacím. Povinný subjekt: Statutární město
Mladá Boleslav Žadatel:
=================================================================== #
Jméno: Švédská cesta, z. s. # Datum narození: 1983-09-30 # Adresa:
Jerevanská 723/6 # Adresa: 100 00 Praha 10 # Adresa: IČ: 02849798
===================================================================
Povinný subjekt: Statutární město Mladá Boleslav Žádost o informace podle
zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím. Vážená paní,
vážený pane, žádám o seznam všech došlých faktur Vaší obci v rozsahu
minimálně data dojití, fakturované částky, data splatnosti, data úhrady,
fakturovaného plnění, popisu (pokud je k dispozici), IČ a názvu příjemce,
a to za dobu od počátku roku 2010 do konce roku 2015 včetně. Požaduji
poskytnutí těchto informací v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb. (tj. tak,
aby byly dostupné veřejnosti). Současně žádám o poskytnutí informace ve
strojově čitelné podobě, např. v elektronické podobě ve formátu XLS nebo
XLSX po exportu z příslušného informačního systému. Požadované informace,
prosím, zašlete elektronickou cestou. Za Vaši práci na vyřízení mé žádosti
Vám předem děkuji a jsem s pozdravem. Ing. Pavel Hájek – předseda spolku
Švédská cesta, z. s., IČ: 02849798 Informaci poskytněte elektronicky na
email: [FOI #4874 e-mail] ?? Tato elektronická
adresa je adresou pro doručování ve smyslu § 14 odst. 2 zákona o svobodném
přístupu k informacím. Na tuto adresu žádám i o doručení do vlastních
rukou (rozhodnutí o odmítnutí žádosti) postupem podle § 19 odst. 8
Správního řádu. Řádným a včasným zpřístupněním informace na základě této
žádosti beru na vědomí, že jste splnili svou povinnost podle zákona
106/1999 Sb. Vámi poskytnutá informace bude automaticky zveřejněna na
stránkách www.informaceprovsechny.cz. Použitím této služby žadatel s
takovým zveřejněním vyjádřil souhlas. Upozornění provozovatele služby: S
ohledem na to, že Vaše odpověď a poskytnuté informace budou automaticky
zveřejněny na internetu, žádáme, abyste do své odpovědi ani do příloh
NEUVÁDĚLI ŽÁDNÉ OSOBNÍ ÚDAJE ŽADATELE (adresu nebo datum narození). Pokud
osobní údaje do odpovědi zahrnete, porušíte Zákon 101/2000 Sb. o ochraně
osobních údajů. Doporučujeme tedy, abyste např. svou odpověď uvedli pouze
oslovením "Vážený pane, vážená paní". Datum podání: 10/1/2016
-------------------------------------------------------------------
Vyloučení odpovědnosti: Tato zpráva a jakékoliv odpovědi na ni budou
uveřejněny na stránkách Informace pro všechny. Naše pravidla o ochraně
osobních údajů a autorských právech si přečtěte:
http://infoprovsechny.cz/help/officers Pokud jste poskytovatelem informací
a považujete naši službu za užitečnou, požádejte IT nebo oddělení
spravující vaše webové stránky o propojení s našimi stránkami – ideálně
tam, kde uveřejňujete povinné informace.
-------------------------------------------------------------------

Loudová Šárka, Statutární město Mladá Boleslav

8 příloh

Dobrý den, pane Hájku.

Na základě Vaší žádosti ze dne 10. ledna 2016 Vám zasíláme v přílohách
požadované informace - ve smyslu zákona č. 106/19990b Sb.

Zároveň Vám na adresu sídla Vašeho spolku,  Švédská cesta, z. s., zasíláme
průvodní dopis.

 

S přátelským pozdravem

Loudová Šárka

tel.: 326 715 363

e-mail: [1][email address]

 

referent ekonomického odboru

Magistrát města Mladá Boleslav

Komenského nám. 61

293 49 Mladá Boleslav

 

 

From: Erben Miroslav
Sent: Thursday, January 21, 2016 1:55 PM
To: Loudová Šárka
Subject: FW: Žádost o informace podle dotaz - FAKTURY 2010 – 2015 S

 

Děkuji za odeslání.

 

 

S pozdravem

 

Ing. Miroslav Erben

vedoucí ekonomického odboru

 

Magistrát města Mladá Boleslav

Komenského nám. 61

293 49 Mladá Boleslav

tel.: +420 326 715 351

e-mail: [2][email address]

[3]www.mb-net.cz

 

 

 

ukázat citované pasáže