FAKTURY 2010 – 2015 S

Dotaz byl úspěšný.

Švédská cesta, z. s.

Povinný subjekt: Město Kutná Hora

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

žádám o seznam všech došlých faktur Vaší obci v rozsahu
minimálně data dojití, fakturované částky, data splatnosti, data
úhrady, fakturovaného plnění, popisu (pokud je k dispozici), IČ a
názvu příjemce, a to za dobu od počátku roku 2010 do konce roku
2015 včetně. Požaduji poskytnutí těchto informací v souladu se
zákonem č. 106/1999 Sb. (tj. tak, aby byly dostupné veřejnosti).

Současně žádám o poskytnutí informace ve strojově čitelné podobě,
např. v elektronické podobě ve formátu XLS nebo XLSX po exportu z
příslušného informačního systému.

Požadované informace, prosím, zašlete elektronickou cestou.

Za Vaši práci na vyřízení mé žádosti Vám předem děkuji a jsem s
pozdravem. Ing. Pavel Hájek – předseda spolku Švédská cesta, z. s., IČ: 02849798

Zahradníček Richard, Město Kutná Hora

6 příloh

Vážený pane,

 

fakturu za zpracování Vámi požadované informace očekávejte, na Vámi
uvedené adrese, v nejbližších dnech.

 

S pozdravem

 

Richard Zahradníček
vedoucí ekonomického odboru
Městský úřad Kutná Hora
tel.: +420 327 710 140
[1]www.mu.kutnahora.cz

 

References

Visible links
1. http://www.mu.kutnahora.cz/