FAKTURY 2010 – 2015 S

Dotaz byl úspěšný.

Povinný subjekt: Město Benešov

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

žádám o seznam všech došlých faktur Vaší obci v rozsahu
minimálně data dojití, fakturované částky, data splatnosti, data
úhrady, fakturovaného plnění, popisu (pokud je k dispozici), IČ a
názvu příjemce, a to za dobu od počátku roku 2010 do konce roku
2015 včetně. Požaduji poskytnutí těchto informací v souladu se
zákonem č. 106/1999 Sb. (tj. tak, aby byly dostupné veřejnosti).

Současně žádám o poskytnutí informace ve strojově čitelné podobě,
např. v elektronické podobě ve formátu XLS nebo XLSX po exportu z
příslušného informačního systému.

Požadované informace, prosím, zašlete elektronickou cestou.

Za Vaši práci na vyřízení mé žádosti Vám předem děkuji a jsem s
pozdravem. Ing. Pavel Hájek

Magda Zacharieva, Město Benešov

4 přílohy

 

 

S pozdravem

Mgr. Magda Zacharieva
vedoucí odboru, právník

[1]normal_zaroven

Město Benešov|Odbor vnitřních věcí

Tel.: +420 317 754 138|E-mail: [2][email address]

ID: cb4bwan|[3]www.benesov-city.cz|[4]Instituce [Město Benešov vyžaduje e-mail]

 

[5]iso_benesov

P Prosím, šetřete přírodu a netiskněte tento e-mail, pokud to opravdu
nepotřebujete.

        Please consider the environment before printing this e-mail.Thank
you.

 

References

Visible links
2. mailto:[email address]
3. http://www.benesov-city.cz/
4. mailto:Instituce [Město Benešov vyžaduje e-mail]