FAKTURY 2010 – 2015 S

Švédská cesta, z. s. vznesl tento dotaz dotaz na Město Rakovník

Tento dotaz byl uzavřen pro další korespondenci od veřejnosti . Kontaktujte nás pokud si myslíte, že by měl být znovu otevřen.

Dotaz byl úspěšný.

Švédská cesta, z. s.

Povinný subjekt: Město Rakovník

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

žádám o seznam všech došlých faktur Vaší obci v rozsahu
minimálně data dojití, fakturované částky, data splatnosti, data
úhrady, fakturovaného plnění, popisu (pokud je k dispozici), IČ a
názvu příjemce, a to za dobu od počátku roku 2010 do konce roku
2015 včetně. Požaduji poskytnutí těchto informací v souladu se
zákonem č. 106/1999 Sb. (tj. tak, aby byly dostupné veřejnosti).

Současně žádám o poskytnutí informace ve strojově čitelné podobě,
např. v elektronické podobě ve formátu XLS nebo XLSX po exportu z
příslušného informačního systému.

Požadované informace, prosím, zašlete elektronickou cestou.

Za Vaši práci na vyřízení mé žádosti Vám předem děkuji a jsem s
pozdravem. Ing. Pavel Hájek – předseda spolku Švédská cesta, z. s., IČ: 02849798

Strnadová Andrea, Město Rakovník

2 přílohy

Dobrý den,

 

za město Rakovník reaguji na Vaši žádost o informace dle zákona č.
106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, týkající se zaslání
došlých faktur od roku 2010 do 2015 včetně.

V příloze Vám zasílám odpověď, a dále soubor s příslušnými fakturami.

 

Velmi se omlouvám za pozdní zaslání.

S pozdravem

A. Strnadová, tisková mluvčí MěÚ Rakovník

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------

ukázat citované pasáže