Povinný subjekt: Město Semily

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

žádám o seznam všech došlých faktur Vaší obci v rozsahu
minimálně data dojití, fakturované částky, data splatnosti, data
úhrady, fakturovaného plnění, popisu (pokud je k dispozici), IČ a
názvu příjemce, a to za dobu od počátku roku 2010 do konce roku
2015 včetně. Požaduji poskytnutí těchto informací v souladu se
zákonem č. 106/1999 Sb. (tj. tak, aby byly dostupné veřejnosti).

Současně žádám o poskytnutí informace ve strojově čitelné podobě,
např. v elektronické podobě ve formátu XLS nebo XLSX po exportu z
příslušného informačního systému.

Požadované informace, prosím, zašlete elektronickou cestou.

Za Vaši práci na vyřízení mé žádosti Vám předem děkuji a jsem s
pozdravem. Ing. Pavel Hájek

MĚSTO SEMILY - PODATELNA, Město Semily

10 příloh

Vážený pane,

 

přílohou Vám zasíláme informace k Vaší žádosti o informace dle zák. č.
106/1999 Sb. ze dne 06.03.2016. Vzhledem k velikosti přiložených souborů
jsou informace zaslány ve dvou datových zprávách.

 

S pozdravem

Mgr. Radim Šimůnek
Kancelář tajemníka – Právník

Telefon : +420 481 629 218 (+420 721 346 114)
E-mail : [1][email address]
___________________________
Městský úřad Semily, Husova 82, 513 13 Semily
Ústředna: +420 481 629 211 * Fax: +420 481 629 209 * Web:
[2]http://www.semily.cz

P Jste si jisti, že opravdu potřebujete vytisknout tuto zprávu a/nebo
její přílohy? Myslete na přírodu.

 

References

Visible links
1. mailto:[email address]
2. blocked::http://www.semily.cz/
http://www.semily.cz/

MĚSTO SEMILY - PODATELNA, Město Semily

3 přílohy

Vážený pane,

 

přílohou Vám zasíláme zbylou část požadovaných informací dle žádosti ze
dne 06.03.2016.

 

S pozdravem

Mgr. Radim Šimůnek
Kancelář tajemníka – Právník

Telefon : +420 481 629 218 (+420 721 346 114)
E-mail : [1][email address]
___________________________
Městský úřad Semily, Husova 82, 513 13 Semily
Ústředna: +420 481 629 211 * Fax: +420 481 629 209 * Web:
[2]http://www.semily.cz

P Jste si jisti, že opravdu potřebujete vytisknout tuto zprávu a/nebo
její přílohy? Myslete na přírodu.

 

References

Visible links
1. mailto:[email address]
2. blocked::http://www.semily.cz/
http://www.semily.cz/