FAKTURY 2010 – 2015 H

Dotaz byl úspěšný.

Švédská cesta, z. s.

Povinný subjekt: Město Rychnov nad Kněžnou

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

žádám o seznam všech došlých faktur Vaší obci v rozsahu
minimálně data dojití, fakturované částky, data splatnosti, data
úhrady, fakturovaného plnění, popisu (pokud je k dispozici), IČ a
názvu příjemce, a to za dobu od počátku roku 2010 do konce roku
2015 včetně. Požaduji poskytnutí těchto informací v souladu se
zákonem č. 106/1999 Sb. (tj. tak, aby byly dostupné veřejnosti).

Současně žádám o poskytnutí informace ve strojově čitelné podobě,
např. v elektronické podobě ve formátu XLS nebo XLSX po exportu z
příslušného informačního systému.

Požadované informace, prosím, zašlete elektronickou cestou.

Za Vaši práci na vyřízení mé žádosti Vám předem děkuji a jsem s
pozdravem. Ing. Pavel Hájek – předseda spolku Švédská cesta, z. s.,
IČ: 02849798

Město Rychnov nad Kněžnou

Dobrý den,
Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - FAKTURY 2010 ? 2015 H", které jste 6.3.2016 15:28:14 zaslal(a) na adresu
e-podatelny, bylo při kontrole všech náležitostí elektronickou podatelnou odmítnuto z důvodu neplatnosti elektronického podpisu.

Děkujeme Vám za důvěru.
Městský úřad Rychnov nad Kněžnou

Pleslová Jaroslava, Město Rychnov nad Kněžnou

1 příloha

Potvrzení přijetí elektronického podání
Elektronické podání bez elektronického podpisu bylo doručeno elektronické
podatelně Městského úřadu Rychnov nad Kněžnou dne 07/03/2016 v 07/53 hod.
Podání bylo přeposláno k vyřízení odboru kancelář tajemníka.
Jaroslava Pleslová
Městský úřad Rychnov nad Kněžnou

ukázat citované pasáže

Jarošová Pavla, Město Rychnov nad Kněžnou

7 příloh

 

Dobrý den,

v příloze Vám zasílám odpověď na Vaši žádost o poskytnutí informace ze dne
7.3.2016.

 

Přeji Vám pěkný den.

 

Pavla Jarošová

asistentka tajemníka MěÚ Rychnov nad Kněžnou

tel. 494 509 301, 737 835 661

www.rychnov-city.cz