FAKTURY 2010 – 2015 H

Dotaz byl úspěšný.

Povinný subjekt: Město Náchod

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

žádám o seznam všech došlých faktur Vaší obci v rozsahu
minimálně data dojití, fakturované částky, data splatnosti, data
úhrady, fakturovaného plnění, popisu (pokud je k dispozici), IČ a
názvu příjemce, a to za dobu od počátku roku 2010 do konce roku
2015 včetně. Požaduji poskytnutí těchto informací v souladu se
zákonem č. 106/1999 Sb. (tj. tak, aby byly dostupné veřejnosti).

Současně žádám o poskytnutí informace ve strojově čitelné podobě,
např. v elektronické podobě ve formátu XLS nebo XLSX po exportu z
příslušného informačního systému.

Požadované informace, prosím, zašlete elektronickou cestou.

Za Vaši práci na vyřízení mé žádosti Vám předem děkuji a jsem s
pozdravem. Ing. Pavel Hájek

E-podatelna Městského úřadu Náchod, Město Náchod

2 přílohy

Potvrzení doručení Vašeho podání / Reply to your proposal
Datum / Date: 2016-03-06 15:24:12.000
Předmět / Subject: Žádost o informace podle dotaz - FAKTURY 2010 - 2015 H
Identifikátor / Identier: MUNA0C0DT62J

E-podatelna Městského úřadu Náchod, Město Náchod

3 přílohy

Potvrzení příjmu Vašeho podání ze dne - 6.3.2016 15:24:12 v obsahu zprávy: Žádost o informace podle dotaz - FAKTURY 2010 - 2015 H elektronickou poštou
/Reply to your proposal dated - 6.3.2016 15:24:12 delivered by email./
---------------------------------------------------------------------------------
Ke zprávě je připojena příloha POTVRZEN.TXT (obsahující text s potvrzením příjmu Vašeho podání)
/An attachment POTVRZEN.TXT (including text with replys to your proposal) has been attached to the message/
----------------------------------------------------------------------------
Další text této zprávy je shodný s obsahem souboru
POTVRZEN.TXT
/The following text of this message is identical to the content of the file POTVRZEN.TXT/
---------------------------------------------------------------------------------

Město Náchod 7.3.2016 10:09:10

Vaše podání ze dne: 6.3.2016 15:24:12 v obsahu zprávy: Žádost o informace podle dotaz - FAKTURY 2010 - 2015 H podané na adresu el. podatelny - Instituce [Náchod vyžaduje e-mail]

Bylo přijato a zaevidováno s těmito základními údaji:

Identifikátor dokumentu: MUNAX00DP7UN
Číslo jednací: MUNAC13844/2016
Datum zaevidování: 7.3.2016 10:05:09

Vaše podání bylo přijato bez elektronického podpisu:

S pozdravem Veverková Šárka

Bubeníčková Lenka, Město Náchod

1 příloha

Dobrý den,
 
na základě žádosti dle Zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k
informacím zasíláme požadované informace - Faktury 2010 - 2015.
 
S pozdravem,
 
 
Bc. Lenka Bubeníčková
kancelář tajemníka
Městský úřad Náchod
tel.: 491 405 239, 773 758 953