FAKTURY 2010 – 2015 E

Dotaz byl úspěšný.

Švédská cesta, z. s.

Povinný subjekt: Statutární město Pardubice

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

žádám o seznam všech došlých faktur Vaší obci v rozsahu
minimálně data dojití, fakturované částky, data splatnosti, data
úhrady, fakturovaného plnění, popisu (pokud je k dispozici), IČ a
názvu příjemce, a to za dobu od počátku roku 2010 do konce roku
2015 včetně. Požaduji poskytnutí těchto informací v souladu se
zákonem č. 106/1999 Sb. (tj. tak, aby byly dostupné veřejnosti).

Současně žádám o poskytnutí informace ve strojově čitelné podobě,
např. v elektronické podobě ve formátu XLS nebo XLSX po exportu z
příslušného informačního systému.

Požadované informace, prosím, zašlete elektronickou cestou.

Za Vaši práci na vyřízení mé žádosti Vám předem děkuji a jsem s
pozdravem. Ing. Pavel Hájek – předseda spolku Švédská cesta, z. s.,
IČ: 02849798

ePodatelna MmP, Statutární město Pardubice

1 příloha

Potvrzení příjmu Vašeho podání ze dne - 6.3.2016 15:33:38 v obsahu zprávy: Žádost o informace podle dotaz - FAKTURY 2010 - 2015 E elektronickou poštou
/Reply to your proposal dated - 6.3.2016 15:33:38 delivered by email./
---------------------------------------------------------------------------------
Ke zprávě je připojena příloha POTVRZEN.PDF (obsahující text s potvrzením příjmu Vašeho podání)
/An attachment POTVRZEN.PDF (including text with replys to your proposal) has been attached to the message/
----------------------------------------------------------------------------
Další text této zprávy je shodný s obsahem souboru
POTVRZEN.PDF
/The following text of this message is identical to the content of the file POTVRZEN.PDF/
---------------------------------------------------------------------------------

Statutární město Pardubice ...

Vaše podání <[email address]> ze dne: 6.3.2016 15:33:...

Bylo přijato a zaevidováno s těmito základními údaji:

Identifikátor dokumentu: S00BX00YLQRK
Datum zaevidování: 7.3.2016 08:08:08
Váš osobní přístupový kód: S00BSE0DXGMB
Vaše evidenční údaje: Švédská cesta,z.s., Jerevanská 723/6, 10000 Praha 10, foi+r...

Vaše podání bylo přijato bez elektronického podpisu:

S pozdravem Ilichová Květuše

..........................

Tip:
Pokud chcete získat informaci o stavu vyřízení písemnosti, pošlete
mail na adresu s předmětem: "Zadost o stav S00BX00YLQRKS00BSE0DXGMB", nebo použijt...

Hochmanová Renata, Statutární město Pardubice

7 příloh

Vážený pane,

 

K Vaší žádosti ze dne 10.1.2016 ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o
svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů, Vám sděluji
požadované informace za období od 1.1.2010 do 31.12.2015.

 

S pozdravem

 

Renata Hochmanová

vedoucí oddělení rozpočtu
ekonomický odbor

Magistrát města Pardubic

 

telefon: 466 859 441
mobil: 739 505 851
[1]www.pardubice.eu

 

References

Visible links
1. http://www.pardubice.eu/