FAKTURY 2010 – 2015 C

Odpověď na tento dotaz má velké zpoždění. Podle zákona by instituce Město Strakonice měla v každém případě odpovědět. (podrobnosti). Můžete si stěžovat a požádat o doplnění dotazu .

Švédská cesta, z. s.

Povinný subjekt: Město Strakonice

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

žádám o seznam všech došlých faktur Vaší obci v rozsahu
minimálně data dojití, fakturované částky, data splatnosti, data
úhrady, fakturovaného plnění, popisu (pokud je k dispozici), IČ a
názvu příjemce, a to za dobu od počátku roku 2010 do konce roku
2015 včetně. Požaduji poskytnutí těchto informací v souladu se
zákonem č. 106/1999 Sb. (tj. tak, aby byly dostupné veřejnosti).

Současně žádám o poskytnutí informace ve strojově čitelné podobě,
např. v elektronické podobě ve formátu XLS nebo XLSX po exportu z
příslušného informačního systému.

Požadované informace, prosím, zašlete elektronickou cestou.

Za Vaši práci na vyřízení mé žádosti Vám předem děkuji a jsem s
pozdravem. Ing. Pavel Hájek – předseda spolku Švédská cesta, z. s.,
IČ: 02849798

Jitka Šochmanová, Město Strakonice

1 příloha

Dobrý den,
na základě Vaší žádosti o seznam všech faktur města Strakonice Vás žádám o
úhradu  nákladů spojených s poskytnutím této informace. Po uhrazení této
částky Vám bude informace poskytnuta.
S pozdravem
Ing. Šochmanová Jitka
vedoucí finančního odboru
Velké náměstí 2
386 21 Strakonice
tel. 383 700 500
mobil: 606 638 379
e-mail:jitka.sochmanova@mu-st.cz