Švédská cesta, z. s.

Povinný subjekt: Město Prachatice

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

žádám o seznam všech došlých faktur Vaší obci v rozsahu
minimálně data dojití, fakturované částky, data splatnosti, data
úhrady, fakturovaného plnění, popisu (pokud je k dispozici), IČ a
názvu příjemce, a to za dobu od počátku roku 2010 do konce roku
2015 včetně. Požaduji poskytnutí těchto informací v souladu se
zákonem č. 106/1999 Sb. (tj. tak, aby byly dostupné veřejnosti).

Současně žádám o poskytnutí informace ve strojově čitelné podobě,
např. v elektronické podobě ve formátu XLS nebo XLSX po exportu z
příslušného informačního systému.

Požadované informace, prosím, zašlete elektronickou cestou.

Za Vaši práci na vyřízení mé žádosti Vám předem děkuji a jsem s
pozdravem. Ing. Pavel Hájek – předseda spolku Švédská cesta, z. s.,
IČ: 02849798

Milan Batysta, Město Prachatice

7 příloh

Vážený pane inženýre,
 
na základě Vaší žádosti o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o
svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů, doručené dne
04.03.2016, Vám v příloze zasílám seznam došlých faktur od roku 2010 do
roku 2015 v požadovaném formátu XLSX.
 
 
S pozdravem
 
 
Ing. Milan Batysta
vedoucí odboru kancelář starosty

Velké náměstí 3, 383 01 Prachatice
[1]www.prachatice.eu
tel.: +420 388607511, mobil: +420 606758816
fax: +420 388313567
 

References

Visible links
1. http://www.prachatice.eu/