FAKTURY 2010 – 2015 C

Dotaz byl úspěšný.

Povinný subjekt: Město Písek

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

žádám o seznam všech došlých faktur Vaší obci v rozsahu
minimálně data dojití, fakturované částky, data splatnosti, data
úhrady, fakturovaného plnění, popisu (pokud je k dispozici), IČ a
názvu příjemce, a to za dobu od počátku roku 2010 do konce roku
2015 včetně. Požaduji poskytnutí těchto informací v souladu se
zákonem č. 106/1999 Sb. (tj. tak, aby byly dostupné veřejnosti).

Současně žádám o poskytnutí informace ve strojově čitelné podobě,
např. v elektronické podobě ve formátu XLS nebo XLSX po exportu z
příslušného informačního systému.

Požadované informace, prosím, zašlete elektronickou cestou.

Za Vaši práci na vyřízení mé žádosti Vám předem děkuji a jsem s
pozdravem. Ing. Pavel Hájek

Město Písek

1 příloha

Potvrzení o doručení datové zprávy.
Datová zpráva „Žádost o informace podle dotaz - FAKTURY 2010 – 2015 C“ byla doručena elektronické podatelně Městského úřadu Písek na adresu Instituce [Město Písek vyžaduje e-mail] dne 04.03.2016 v 00:06:33 a je evidována pod značkou MUPI/2016/09376.

Jaroslava Mahdalová odbor vnitřních věcí

tel.: +420 382 330 284 / fax: +420 382 330 550
e-mail: Instituce [Město Písek vyžaduje e-mail] / www.mesto-pisek.cz
Městský úřad Písek / Velké náměstí 114/3 / 397 19 PÍSEK
pracoviště Budovcova 207/6

ukázat citované pasáže

Město Písek

7 příloh

Vážený pane inženýre,

 

na základě Vaší žádosti, o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999
Sb., o svobodném přístupu k informacím doručené dne 08.03.2016, Vám
zasíláme v příloze seznam došlých faktur od roku 2010 do roku 2015.

 

S pozdravem

 

Ing. Petra Tauschová  Odbor finanční

tel.: +420 382 330 237 / fax: +420 382 214 431
e-mail: [1][email address] / [2]www.mesto-pisek.cz
Městský úřad Písek / Velké náměstí 114/3 / 397 19  PÍSEK

References

Visible links
1. mailto:[email address]
2. http://www.mesto-pisek.cz/