Faktury 2010 – 2015 B MČ

Dotaz byl úspěšný.

[Authority name]

Vážená paní, vážený pane,

žádám o seznam všech došlých faktur Vaší městské části v rozsahu
minimálně data dojití, fakturované částky, data splatnosti, data
úhrady, fakturovaného plnění, popisu (pokud je k dispozici), IČ a
názvu příjemce, a to za dobu od počátku roku 2010 do konce roku
2015 včetně. Požaduji poskytnutí těchto informací v souladu se
zákonem č. 106/1999 Sb. (tj. tak, aby byly dostupné veřejnosti).

Současně žádám o poskytnutí informace ve strojově čitelné podobě,
např. v elektronické podobě ve formátu XLS nebo XLSX po exportu z
příslušného informačního systému.

Požadované informace, prosím, zašlete elektronickou cestou.

Za Vaši práci na vyřízení mé žádosti Vám předem děkuji a jsem s
pozdravem. Ing. Pavel Hájek

Roman Svora, Městská část Brno-Medlánky

7 příloh

Dobrý den,

 

v příloze Vám zasílám odpověď a požadované informace v podobě
elektronických seznamů k Vaši žádost dle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, obdrženou dne 14. 3.
2016 při zdejším úřadě.

 

S pozdravem

 

Roman Svora

tajemník Úřadu městské části města Brna, Brno-Medlánky

 

[1]svora

 

References

Visible links