Faktury 2010 – 2015 B MČ

Dotaz byl úspěšný.

[Authority name]

Vážená paní, vážený pane,

žádám o seznam všech došlých faktur Vaší městské části v rozsahu
minimálně data dojití, fakturované částky, data splatnosti, data
úhrady, fakturovaného plnění, popisu (pokud je k dispozici), IČ a
názvu příjemce, a to za dobu od počátku roku 2010 do konce roku
2015 včetně. Požaduji poskytnutí těchto informací v souladu se
zákonem č. 106/1999 Sb. (tj. tak, aby byly dostupné veřejnosti).

Současně žádám o poskytnutí informace ve strojově čitelné podobě,
např. v elektronické podobě ve formátu XLS nebo XLSX po exportu z
příslušného informačního systému.

Požadované informace, prosím, zašlete elektronickou cestou.

Za Vaši práci na vyřízení mé žádosti Vám předem děkuji a jsem s
pozdravem. Ing. Pavel Hájek

Městská část Brno-Líšeň

Automatická zpráva - tato zpráva je automaticky generovaná, neodpovídejte na ni prosím.
================================================================

Upozorňujeme Vás, že od 1.1.2014 je adresa elektronické podatleny - [email address] - pošlete Vaše podání na tuto adresu.

Libor Stehlík, Městská část Brno-Líšeň

12 příloh

Vážený pane,

na základě Vaší žádosti o poskytnutí informací doručené dne 14. 3. 2016
zasíláme v příloze seznam došlých faktur MČ Brno-Líšeň za roky 2010 –
2015. Za jednotlivé roky jsou přikládány seznamy faktur zvlášť za hlavní
činnost (v názvu souboru uváděna zkratka HC) a zvlášť za vedlejší
hospodářskou činnost (v názvu souboru uváděna zkratka VHC). Požadované
informace jsou zasílány v maximálním rozsahu, který umožňuje export
z informačních systémů využívaných k evidenci faktur v příslušných letech.

S pozdravem

Ing. Libor Stehlík
vedoucí Odboru rozpočtu a financí
Úřadu městské části Brno-Líšeň
Jírova 2
628 00 Brno