Faktury 2010 – 2015 B MČ

Dotaz byl úspěšný.

[Authority name]

Vážená paní, vážený pane,

žádám o seznam všech došlých faktur Vaší městské části v rozsahu
minimálně data dojití, fakturované částky, data splatnosti, data
úhrady, fakturovaného plnění, popisu (pokud je k dispozici), IČ a
názvu příjemce, a to za dobu od počátku roku 2010 do konce roku
2015 včetně. Požaduji poskytnutí těchto informací v souladu se
zákonem č. 106/1999 Sb. (tj. tak, aby byly dostupné veřejnosti).

Současně žádám o poskytnutí informace ve strojově čitelné podobě,
např. v elektronické podobě ve formátu XLS nebo XLSX po exportu z
příslušného informačního systému.

Požadované informace, prosím, zašlete elektronickou cestou.

Za Vaši práci na vyřízení mé žádosti Vám předem děkuji a jsem s
pozdravem. Ing. Pavel Hájek

Michal Vecera, Městská část Brno-Žabovřesky

7 příloh

Vážený pane žadateli,

 

V pøíloze zasíláme odpovìï na Vaši žádost o poskytnutí informace.

 

 

S pozdravem

 

Ing. Michal Veèeøa

vedoucí Odboru finaèního

ÚMÈ Brno-Žabovøesky

Horova 28, 616 00 Brno

[1][email address]
tel.: (+420) 549 523 540

 

References

Visible links
1. mailto:[email address]