Faktury 2010 – 2015 B MČ

Dotaz byl úspěšný.

[Authority name]

Vážená paní, vážený pane,

žádám o seznam všech došlých faktur Vaší městské části v rozsahu
minimálně data dojití, fakturované částky, data splatnosti, data
úhrady, fakturovaného plnění, popisu (pokud je k dispozici), IČ a
názvu příjemce, a to za dobu od počátku roku 2010 do konce roku
2015 včetně. Požaduji poskytnutí těchto informací v souladu se
zákonem č. 106/1999 Sb. (tj. tak, aby byly dostupné veřejnosti).

Současně žádám o poskytnutí informace ve strojově čitelné podobě,
např. v elektronické podobě ve formátu XLS nebo XLSX po exportu z
příslušného informačního systému.

Požadované informace, prosím, zašlete elektronickou cestou.

Za Vaši práci na vyřízení mé žádosti Vám předem děkuji a jsem s
pozdravem. Ing. Pavel Hájek

Podatelna, Městská část Brno-Nový Lískovec

Vážení obèané, dovolujeme si Vás upozornit, že emailová adresa
elektronické podatelny ÚMÈ Brno – Nový
Lískovec "[1]Instituce [Brno-Nový Lískovec vyžaduje e-mail]" byla zrušena ke dni 8.1.2014.
Podání adresované Úøadu mìstské èásti Brno – Nový Lískovec zasílejte na
novou emailovou adresu [2][email address]

 

References

Visible links
1. mailto:Instituce [Brno-Nový Lískovec vyžaduje e-mail]
2. mailto:[email address]

Kamenská Jindřiška, Městská část Brno-Nový Lískovec

12 příloh

Č.j. MCBNLI/01461/FO/Kam

 

Vážený pane,

na základě Vaší žádosti o poskytnutí informací ve smyslu zákona č.
106/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů, o svobodném přístupu
k informacím ze dne 14. 3. 2016 zasíláme seznamy došlých faktur za MČ Brno
Nový Lískovec za roky 2010 – 2015 za rozpočtovou činnost a za vedlejší
hospodářskou činnost (výstupy byly generované z informačního systému
v daných letech).

 

S pozdravem

 

Mgr. Jindřiška Kamenská

vedoucí  FO

ÚMČ Brno Nový Lískovec

Oblá 75a, 634 00  Brno

tel.: 547 428 921