FAKTURY 2010 – 2015 B

Dotaz byl úspěšný.

Švédská cesta, z. s.

Povinný subjekt: Město Jeseník

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

žádám o seznam všech došlých faktur Vaší obci v rozsahu
minimálně data dojití, fakturované částky, data splatnosti, data
úhrady, fakturovaného plnění, popisu (pokud je k dispozici), IČ a
názvu příjemce, a to za dobu od počátku roku 2010 do konce roku
2015 včetně. Požaduji poskytnutí těchto informací v souladu se
zákonem č. 106/1999 Sb. (tj. tak, aby byly dostupné veřejnosti).

Současně žádám o poskytnutí informace ve strojově čitelné podobě,
např. v elektronické podobě ve formátu XLS nebo XLSX po exportu z
příslušného informačního systému.

Požadované informace, prosím, zašlete elektronickou cestou.

Za Vaši práci na vyřízení mé žádosti Vám předem děkuji a jsem s
pozdravem. Ing. Pavel Hájek – předseda spolku Švédská cesta, z. s.,
IČ: 02849798

Ing. Karel Buchta, Město Jeseník

4 přílohy

         MĚSTO  JESENÍK, Městský úřad Jeseník, Odbor finanční

Č.j.: MJ/11950/2016                                          
              Vyřizuje: Ing. Karel Buchta /tel. 584498133

 

Ing. Pavel Hájek

předseda spolku Švédská cesta, z. s,

 

Sdělení o poskytnutí informace dle § 14 odst. 5 písm. d) zákona č.
106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších
předpisů.

 

Město Jeseník obdrželo dne 8. 3. 2016 Vaši žádost dle zákona č. 106/1999
Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, v
níž žádáte seznam všech došlých faktur městu Jeseník v rozsahu minimálně
data dojití, fakturované částky, data splatnosti, data úhrady,
fakturovaného plnění, popisu (pokud je k dispozici), IČ a názvu příjemce,
a to za dobu od počátku roku 2010 do konce roku 2015 včetně.

V příloze tohoto sdělení Vám poskytujeme požadovaný seznam došlých faktur
z účetního systému, ve formátu.XLS za období 2010 – 2015. Z důvodu změny
účetního systému v roce 2011 je období 2010 – 9. 2011 zpracováno v členění
a rozsahu plynoucímu z možností našeho IS.

Požadovaný seznam Vám zasíláme na Vámi uvedenou emailovou adresu
[1][FOI #5012 e-mail] ??.

 

V Jeseníku dne 15.3.2016

S pozdravem

 

Ing. Karel Buchta

vedoucí Odboru finančního

Město Jeseník

 

 

Městský úřad Jeseník
Masarykovo nám. 167/1, 790 01 Jeseník
ISDS: vhwbwm9

[2]www.jesenik.org
BERTE PROSÍM OHLED NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ - TISKNĚTE TENTO EMAIL JEN POKUD
JE TO NUTNÉ.
Please consider the environment before printing this email.

References

Visible links
1. mailto:[FOI #5012 e-mail] ??
2. http://www.jesenik.org/