FAKTURY 2010 – 2015 B

Švédská cesta, z. s. vznesl tento dotaz dotaz na Město Znojmo

Tento dotaz byl uzavřen pro další korespondenci od veřejnosti . Kontaktujte nás pokud si myslíte, že by měl být znovu otevřen.

Dotaz byl úspěšný.

Švédská cesta, z. s.

Povinný subjekt: Město Znojmo

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

žádám o seznam všech došlých faktur Vaší obci v rozsahu
minimálně data dojití, fakturované částky, data splatnosti, data
úhrady, fakturovaného plnění, popisu (pokud je k dispozici), IČ a
názvu příjemce, a to za dobu od počátku roku 2010 do konce roku
2015 včetně. Požaduji poskytnutí těchto informací v souladu se
zákonem č. 106/1999 Sb. (tj. tak, aby byly dostupné veřejnosti).

Současně žádám o poskytnutí informace ve strojově čitelné podobě,
např. v elektronické podobě ve formátu XLS nebo XLSX po exportu z
příslušného informačního systému.

Požadované informace, prosím, zašlete elektronickou cestou.

Za Vaši práci na vyřízení mé žádosti Vám předem děkuji a jsem s
pozdravem. Ing. Pavel Hájek – předseda spolku Švédská cesta, z. s.,
IČ: 02849798

Štěpaník Marek, Město Znojmo

9 příloh

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu
k informacím

 

Na základě Vaší žádosti zasíláme požadované informace v příloze.

 

 

S pozdravem

Marek  Štěpaník

finanční odbor

ved.fin.odboru

Městský úřad Znojmo

Obroková 10

669 22    Znojmo

tel. 515 216 244, mobil 739 389 004

e-mail: [1][email address]

web: [2]www.znojmocity.cz

 

References

Visible links
1. mailto:[email address]
2. http://www.znojmocity.cz/