FAKTURY 2010 – 2015 B

Dotaz byl úspěšný.

Švédská cesta, z. s.

Povinný subjekt: Město Vyškov

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

žádám o seznam všech došlých faktur Vaší obci v rozsahu
minimálně data dojití, fakturované částky, data splatnosti, data
úhrady, fakturovaného plnění, popisu (pokud je k dispozici), IČ a
názvu příjemce, a to za dobu od počátku roku 2010 do konce roku
2015 včetně. Požaduji poskytnutí těchto informací v souladu se
zákonem č. 106/1999 Sb. (tj. tak, aby byly dostupné veřejnosti).

Současně žádám o poskytnutí informace ve strojově čitelné podobě,
např. v elektronické podobě ve formátu XLS nebo XLSX po exportu z
příslušného informačního systému.

Požadované informace, prosím, zašlete elektronickou cestou.

Za Vaši práci na vyřízení mé žádosti Vám předem děkuji a jsem s
pozdravem. Ing. Pavel Hájek – předseda spolku Švédská cesta, z. s.,
IČ: 02849798

Vašíčková Eva, Město Vyškov

1 příloha

 

Vážený pane,

v příloze Vám zasíláme Vámi požadované informace podle zákona č. 106/1999
Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, tj.
seznam všech došlých faktur od počátku roku 2010 do konce roku 2015.

 

S pozdravem

 

JUDr. Eva Vašíčková

Město Vyškov

Kancelář starosty a tajemníka

Odd. právní

Masarykovo nám. 108/1

682 01 Vyškov

Tel. č. 517 301 275