FAKTURY 2010 – 2015 A

Dotaz byl úspěšný.

[Authority name]

Vážená paní, vážený pane,

žádám o seznam všech došlých faktur Vaší městské části v rozsahu
minimálně data dojití, fakturované částky, data splatnosti, data
úhrady, fakturovaného plnění, popisu (pokud je k dispozici), IČ a
názvu příjemce, a to za dobu od počátku roku 2010 do konce roku
2015 včetně. Požaduji poskytnutí těchto informací v souladu se
zákonem č. 106/1999 Sb. (tj. tak, aby byly dostupné veřejnosti).

Současně žádám o poskytnutí informace ve strojově čitelné podobě,
např. v elektronické podobě ve formátu XLS nebo XLSX po exportu z
příslušného informačního systému.

Požadované informace, prosím, zašlete elektronickou cestou.

Za Vaši práci na vyřízení mé žádosti Vám předem děkuji a jsem s
pozdravem. Ing. Pavel Hájek

Milena Pekařová, Městská část Praha-Čakovice

3 přílohy

Vážený pane Hájku,

ÚMČ Praha – Čakovice obdržel Vaši žádost o poskytnutí informace ve smyslu
zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

Požadované seznamy došlých faktur za období 2010 – 2015 Vám zasíláme
v příloze.