[Authority name]

Vážená paní, vážený pane,

žádám o seznam všech došlých faktur Vaší obci v rozsahu
minimálně data dojití, fakturované částky, data splatnosti, data
úhrady, fakturovaného plnění, popisu (pokud je k dispozici), IČ a
názvu příjemce, a to za dobu od počátku roku 2010 do konce roku
2015 včetně. Požaduji poskytnutí těchto informací v souladu se
zákonem č. 106/1999 Sb. (tj. tak, aby byly dostupné veřejnosti).

Současně žádám o poskytnutí informace ve strojově čitelné podobě,
např. v elektronické podobě ve formátu XLS nebo XLSX po exportu z
příslušného informačního systému.

Požadované informace, prosím, zašlete elektronickou cestou.

Za Vaši práci na vyřízení mé žádosti Vám předem děkuji a jsem s
pozdravem. Ing. Pavel Hájek

Birnbaumová Petra, Město Hranice (okres Přerov)

1 příloha

Vážený pane,

V příloze vám zasíláme požadované informace ve smyslu zákona č. 106/1999
Sb., o svobodném přístupu k informacím.

Námi používaný software nám neumožňuje vygenerovat v sestavě datum přijetí
faktury. Ostatní údaje jsou v tabulce.

 

Tímto Vás upozorňujeme, že odpovědnost za to, že se poskytnutím informací
v souladu s Vaší žádostí stanou tyto informace všeobecně veřejně
přístupnými, nese žadatel.

 

Ing. Vladimír Zemek

vedoucí finančního odboru

 

Městský úřad Hranice

Pernštejnské nám. 1

753 01 Hranice

 

Tel.: +420 581 828 370

Fax: +420 581 603 650

 

[email address]

www.mesto-hranice.cz

 

Povinný subjekt: Birnbaumová Petra

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážený paní,

v nedávné době jsem podle infozákona žádal Váš úřad o seznam všech došlých faktur za léta 2010-2015. Chci Vám předně velmi poděkovat za všechna zaslaná data. Tento ochotný a transparentní krok Vašeho i další úřadů v České republice ve mně vzbuzuje pocit, že místní samosprávy povětšinou nemají co tajit a za své hospodaření se nemusejí stydět. Konkrétně k dnešnímu datu zveřejnilo své údaje z účetních systému na webu již 2/3 všech okresních i krajských měst. Můžu jmenovat například Brno, Liberec, Pardubice, České Budějovice, Olomouc nebo Karlovy Vary.
Zároveň však musím upozornit, že jste ve své odpovědi uvedli nesprávný výklad zákona č. 106/1999 Sb., když předpokládáte, že tato data nemohou být veřejně přístupná dalším osobám bez toho, aby podali stejnou žádost, jako jsem učinil já.
Již z principu věci by bylo značně nehospodárné, kdyby se Váš úřad musel zabývat třeba i každý den vydáváním neustále těch stejných dat. A vydávat by je musel, jelikož není žádného právního důvodu, proč by jiný žadatel nemohl dostat stejný rozsah dat, jako byl poslán mé osobě. Podrobný výklad zákona a osvětlení častých chyb jeho výkladu můžete najít v komentáři k zákonu č. 106/1999 Sb. v díle autorů Furek-Rothanzl. Stručně uvedu to hlavní. Data, která úřad zasílá žadateli musí být řádně anonymizovaná, náklady s tím spojené nese úřad a úřad by současně měl svou odpověď zveřejnit na svých webových stránkách a to právě z toho důvodu, aby každý další tazatel již nemusel bombardovat úřad stále stejným dotazem.
V této souvislosti bych Vás chtěl vyzvat k internímu ověření, že zaslané soubory neobsahují osobní data, například údaje o příjemcích sociální pomoci.
Mám zkušenosti a pochopení především pro menší úřady nebo úřady, kde zpracovávají pouze několik žádostí o informace ročně, neznají veškerá zákoutí infozákona a velmi často chybují i když je to samozřejmě nijak nezbavuje odpovědnosti za své kroky. Budu Vám tedy v zájmu zveřejnění seznamu faktur očištěných o citlivá data, která tam nepatří plně nápomocen a v případě, že zjistíte, že jste odeslali údaje, které úřad opustit neměly a pošlete mi odpověď ve formě nových již anonymizovaných souborů, tak požádám provozovatele serveru www.infoprovsechny.cz, který naší komunikaci zprostředkoval, aby data, která jste odeslali dříve, ze serveru odstranil.

V úctě, Pavel Hájek