FAKTURY 2010 – 2015 5T10T

Odpověď na tento dotaz má velké zpoždění. Podle zákona by instituce Město Brandýs nad Labem-Stará Boleslav měla v každém případě odpovědět. (podrobnosti). Můžete si stěžovat a požádat o doplnění dotazu .

Pavel Hájek

[Authority name]

Vážená paní, vážený pane,

žádám o seznam všech došlých faktur Vaší obci v rozsahu
minimálně data dojití, fakturované částky, data splatnosti, data
úhrady, fakturovaného plnění, popisu (pokud je k dispozici), IČ a
názvu příjemce, a to za dobu od počátku roku 2010 do konce roku
2015 včetně. Požaduji poskytnutí těchto informací v souladu se
zákonem č. 106/1999 Sb. (tj. tak, aby byly dostupné veřejnosti).

Současně žádám o poskytnutí informace ve strojově čitelné podobě,
např. v elektronické podobě ve formátu XLS nebo XLSX po exportu z
příslušného informačního systému.

Požadované informace, prosím, zašlete elektronickou cestou.

Za Vaši práci na vyřízení mé žádosti Vám předem děkuji a jsem s
pozdravem. Ing. Pavel Hájek

Mail Delivery System,

This message was created automatically by mail delivery software.

A message that you sent could not be delivered to one or more of its
recipients. This is a permanent error. The following address(es) failed:

Instituce [Město Brandýs nad Labem-Stará Boleslav vyžaduje e-mail]
SMTP error from remote mail server after RCPT TO:<Instituce [Město Brandýs nad Labem-Stará Boleslav vyžaduje e-mail]>:
host mail.mesto.brandysnl.cz [77.104.247.121]:
550 5.7.1 Unable to relay

ukázat citované pasáže