FAKTURY 2010 – 2015 5T10T

Dotaz byl úspěšný.

[Authority name]

Vážená paní, vážený pane,

žádám o seznam všech došlých faktur Vaší obci v rozsahu
minimálně data dojití, fakturované částky, data splatnosti, data
úhrady, fakturovaného plnění, popisu (pokud je k dispozici), IČ a
názvu příjemce, a to za dobu od počátku roku 2010 do konce roku
2015 včetně. Požaduji poskytnutí těchto informací v souladu se
zákonem č. 106/1999 Sb. (tj. tak, aby byly dostupné veřejnosti).

Současně žádám o poskytnutí informace ve strojově čitelné podobě,
např. v elektronické podobě ve formátu XLS nebo XLSX po exportu z
příslušného informačního systému.

Požadované informace, prosím, zašlete elektronickou cestou.

Za Vaši práci na vyřízení mé žádosti Vám předem děkuji a jsem s
pozdravem. Ing. Pavel Hájek

Gryc Daniel, Město Zábřeh

7 příloh

Na základě Vaší žádosti Vám v přílohách zasíláme Vámi požadované
informace.

 

Bc. Daniel Gryc

Referent

Odboru vnitřních věcí

 

Město Zábřeh | Masarykovo nám. 6 | 789 01  Zábřeh

Telefon: +420 583 468 246 | Mobil: +420 733 535 795

E-mail: [1][email address]

IS DS: hk9bq2f (město Zábřeh, OVM)

[2]www.zabreh.cz

 

References

Visible links
1. mailto:[email address]
2. http://www.zabreh.cz/

Povinný subjekt: Gryc Daniel

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážený pane,

v nedávné době jsem podle infozákona žádal Váš úřad o seznam všech došlých faktur za léta 2010-2015. Chci Vám předně velmi poděkovat za všechna zaslaná data. Tento ochotný a transparentní krok Vašeho i další úřadů v České republice ve mně vzbuzuje pocit, že místní samosprávy povětšinou nemají co tajit a za své hospodaření se nemusejí stydět. Konkrétně k dnešnímu datu zveřejnilo své údaje z účetních systému na webu již 2/3 všech okresních i krajských měst. Můžu jmenovat například Brno, Liberec, Pardubice, České Budějovice, Olomouc nebo Karlovy Vary.
Zároveň však musím upozornit, že jste ve své odpovědi uvedli nesprávný výklad zákona č. 106/1999 Sb., když předpokládáte, že tato data nemohou být veřejně přístupná dalším osobám bez toho, aby podali stejnou žádost, jako jsem učinil já.
Již z principu věci by bylo značně nehospodárné, kdyby se Váš úřad musel zabývat třeba i každý den vydáváním neustále těch stejných dat. A vydávat by je musel, jelikož není žádného právního důvodu, proč by jiný žadatel nemohl dostat stejný rozsah dat, jako byl poslán mé osobě. Podrobný výklad zákona a osvětlení častých chyb jeho výkladu můžete najít v komentáři k zákonu č. 106/1999 Sb. v díle autorů Furek-Rothanzl. Stručně uvedu to hlavní. Data, která úřad zasílá žadateli musí být řádně anonymizovaná, náklady s tím spojené nese úřad a úřad by současně měl svou odpověď zveřejnit na svých webových stránkách a to právě z toho důvodu, aby každý další tazatel již nemusel bombardovat úřad stále stejným dotazem.
V této souvislosti bych Vás chtěl vyzvat k internímu ověření, že zaslané soubory neobsahují osobní data, například údaje o příjemcích sociální pomoci.
Mám zkušenosti a pochopení především pro menší úřady nebo úřady, kde zpracovávají pouze několik žádostí o informace ročně, neznají veškerá zákoutí infozákona a velmi často chybují i když je to samozřejmě nijak nezbavuje odpovědnosti za své kroky. Budu Vám tedy v zájmu zveřejnění seznamu faktur očištěných o citlivá data, která tam nepatří plně nápomocen a v případě, že zjistíte, že jste odeslali údaje, které úřad opustit neměly a pošlete mi odpověď ve formě nových již anonymizovaných souborů, tak požádám provozovatele serveru www.infoprovsechny.cz, který naší komunikaci zprostředkoval, aby data, která jste odeslali dříve, ze serveru odstranil.

V úctě, Pavel Hájek