FAKTURY 2010 – 2015 5T10T

Dotaz byl úspěšný.

[Authority name]

Vážená paní, vážený pane,

žádám o seznam všech došlých faktur Vaší obci v rozsahu
minimálně data dojití, fakturované částky, data splatnosti, data
úhrady, fakturovaného plnění, popisu (pokud je k dispozici), IČ a
názvu příjemce, a to za dobu od počátku roku 2010 do konce roku
2015 včetně. Požaduji poskytnutí těchto informací v souladu se
zákonem č. 106/1999 Sb. (tj. tak, aby byly dostupné veřejnosti).

Současně žádám o poskytnutí informace ve strojově čitelné podobě,
např. v elektronické podobě ve formátu XLS nebo XLSX po exportu z
příslušného informačního systému.

Požadované informace, prosím, zašlete elektronickou cestou.

Za Vaši práci na vyřízení mé žádosti Vám předem děkuji a jsem s
pozdravem. Ing. Pavel Hájek

"Lucie Šepsová", Město Varnsdorf

Od 7.3.2016 do 11.3.2016 čerpám dovolenou.
Lucie Šepsová

Ing. Vlasta Hnilicová, Město Varnsdorf

6 příloh

Ing. Pavel Hájek
nar. 30.9.1983
Praha 10, Jerevanská 723/6
 
 
Dobrý den,

na Vaši žádost ze dne 9.3.2016 o poskytnutí informace ve smyslu zákona č.
106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,  
Vám zasíláme přehledy došlých faktur za požadované období (2010 - 2015) a
v požadovaném formátu (xlsx).

S pozdravem
 
Ing. Dr. Vlasta Hnilicová
vedoucí ekonomického odboru
Městský úřad Varnsdorf
Město Varnsdorf