FAKTURY 2010 – 2015 5T10T

Město Slaný neměli požadované informace.

[Authority name]

Vážená paní, vážený pane,

žádám o seznam všech došlých faktur Vaší obci v rozsahu
minimálně data dojití, fakturované částky, data splatnosti, data
úhrady, fakturovaného plnění, popisu (pokud je k dispozici), IČ a
názvu příjemce, a to za dobu od počátku roku 2010 do konce roku
2015 včetně. Požaduji poskytnutí těchto informací v souladu se
zákonem č. 106/1999 Sb. (tj. tak, aby byly dostupné veřejnosti).

Současně žádám o poskytnutí informace ve strojově čitelné podobě,
např. v elektronické podobě ve formátu XLS nebo XLSX po exportu z
příslušného informačního systému.

Požadované informace, prosím, zašlete elektronickou cestou.

Za Vaši práci na vyřízení mé žádosti Vám předem děkuji a jsem s
pozdravem. Ing. Pavel Hájek

Město Slaný

Dobrý den,
Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - FAKTURY 2010 ? 2015 5T10T", které jste 9.3.2016 20:42:41 zaslal(a) na adresu
e-podatelny, bylo při kontrole všech náležitostí elektronickou podatelnou odmítnuto z důvodu neplatnosti elektronického podpisu.

Děkujeme Vám za důvěru.
Městský úřad Slaný

Mgr. Josef Herčík, Město Slaný

1 příloha

Vážený pane inženýre,

 

      na základě Vaší žádosti o poskytnutí informace ve smyslu zákona č.
106/1999 Sb.si  v příloze  dovoluji Vám zaslat  oznámení o úhradě nákladů.

 

Zůstávám s pozdravem

 

Mgr. Josef Herčík

Tajemník městského úřadu Slaný

telefon: 312 511 118

e-mail: [1][email address]

---

MĚSTO SLANÝ, Městský úřad, Velvarská 136, 274 53 Slaný

telefon: 312 511 111 (ústředna), fax: 312 522 771,

ISDS: ID - h3jb7t5, typ - Orgán veřejné moci, majitel - Město Slaný,

[2]www.meuslany.cz

 

References

Visible links
1. mailto:[email address]
2. http://www.meuslany.cz/