FAKTURY 2010 – 2015 5T10T

Dotaz byl úspěšný.

[Authority name]

Vážená paní, vážený pane,

žádám o seznam všech došlých faktur Vaší obci v rozsahu
minimálně data dojití, fakturované částky, data splatnosti, data
úhrady, fakturovaného plnění, popisu (pokud je k dispozici), IČ a
názvu příjemce, a to za dobu od počátku roku 2010 do konce roku
2015 včetně. Požaduji poskytnutí těchto informací v souladu se
zákonem č. 106/1999 Sb. (tj. tak, aby byly dostupné veřejnosti).

Současně žádám o poskytnutí informace ve strojově čitelné podobě,
např. v elektronické podobě ve formátu XLS nebo XLSX po exportu z
příslušného informačního systému.

Požadované informace, prosím, zašlete elektronickou cestou.

Za Vaši práci na vyřízení mé žádosti Vám předem děkuji a jsem s
pozdravem. Ing. Pavel Hájek

Baráková, Eva, Město Roudnice nad Labem

1 příloha

Dobrý den,

v příloze Vám zasíláme vyřízenou žádost o informace ze dne 10.3.2016
zaevidovanou pod č.j. 8249/I-3/2016.

 

S pozdravem

 

Bc. Eva Baráková

Kancelář starosty

sekretariát starosty

 

Městský úřad Roudnice nad Labem

Karlovo náměstí 21

413 01  Roudnice nad Labem

 

Tel:         416 850 249

E-mail: [1][email address]

[2]www.roudnicenl.cz

 

References

Visible links
1. mailto:[email address]
2. http://www.roudnicenl.cz/