FAKTURY 2010 – 2015 5T10T

Dotaz byl úspěšný.

[Authority name]

Vážená paní, vážený pane,

žádám o seznam všech došlých faktur Vaší obci v rozsahu
minimálně data dojití, fakturované částky, data splatnosti, data
úhrady, fakturovaného plnění, popisu (pokud je k dispozici), IČ a
názvu příjemce, a to za dobu od počátku roku 2010 do konce roku
2015 včetně. Požaduji poskytnutí těchto informací v souladu se
zákonem č. 106/1999 Sb. (tj. tak, aby byly dostupné veřejnosti).

Současně žádám o poskytnutí informace ve strojově čitelné podobě,
např. v elektronické podobě ve formátu XLS nebo XLSX po exportu z
příslušného informačního systému.

Požadované informace, prosím, zašlete elektronickou cestou.

Za Vaši práci na vyřízení mé žádosti Vám předem děkuji a jsem s
pozdravem. Ing. Pavel Hájek

Mesto Podebrady, Město Poděbrady

1 příloha

Dobrý den,

Vaše zásilka podaná prostřednictvím elektronické podatelny byla přijata do zpracování
dne 10.03.2016 pod 0012271/FIN/2016/MDv.

Úřad se bude Vaší zásilkou zabývat dle platných přepisů a zákonů.

S pozdravem
Romana Staňková
Odbor informatiky
MěÚ Poděbrady
Jiřího náměstí 20/I
290 31 Poděbrady
Tel.: 325600248
WWW: www.mesto-podebrady.cz
Email: [email address]

Městský úřad Poděbrady
Romana Staňková
referent IT - podatelna

Knyplová Irena, Město Poděbrady

9 příloh

 
Vážený pane,
na základě žádosti o poskytnutí informace ve smyslu zákona č.106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím, zasíláme seznam všech došlých faktur za
dobu od počátku roku 2010, do konce roku 2015 včetně, v požadovaném
roszahu.
 
Město Poděbrady
Jiřího náměstí 20/I
290 31  Poděbrady