FAKTURY 2010 – 2015 5T10T

Dotaz byl úspěšný.

[Authority name]

Vážená paní, vážený pane,

žádám o seznam všech došlých faktur Vaší obci v rozsahu
minimálně data dojití, fakturované částky, data splatnosti, data
úhrady, fakturovaného plnění, popisu (pokud je k dispozici), IČ a
názvu příjemce, a to za dobu od počátku roku 2010 do konce roku
2015 včetně. Požaduji poskytnutí těchto informací v souladu se
zákonem č. 106/1999 Sb. (tj. tak, aby byly dostupné veřejnosti).

Současně žádám o poskytnutí informace ve strojově čitelné podobě,
např. v elektronické podobě ve formátu XLS nebo XLSX po exportu z
příslušného informačního systému.

Požadované informace, prosím, zašlete elektronickou cestou.

Za Vaši práci na vyřízení mé žádosti Vám předem děkuji a jsem s
pozdravem. Ing. Pavel Hájek

Kohout Jaroslav, Bc., Město Klášterec nad Ohří

2 přílohy

V příloze zasílám požadované informace v dokumentu pdf.

 

Bc. Jaroslav Kohout

tajemník

Městský úřad

nám. Dr. E. Beneše 85

431 51 Klášterec nad Ohří

tel.: +420 474 359 645

gsm: +420 603 749 901

e-mail: [1][email address]

[2]www.klasterec.cz

 

References

Visible links
1. blocked::mailto:[email address]
file:///tmp/blocked::mailto:[email address]
2. blocked::http://www.klasterec.cz/
http://www.klasterec.cz/
file:///tmp/blocked::http:/www.klasterec.cz/