FAKTURY 2010 – 2015

Městská část Praha 11 neměli požadované informace.

Povinný subjekt: Městská část Praha 11

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

žádám o seznam všech došlých faktur Vaší městské části v rozsahu
minimálně data dojití, fakturované částky, data splatnosti, data
úhrady, fakturovaného plnění, popisu (pokud je k dispozici), IČ a
názvu příjemce, a to za dobu od počátku roku 2010 do konce roku
2015 včetně. Požaduji poskytnutí těchto informací v souladu se
zákonem č. 106/1999 Sb. (tj. tak, aby byly dostupné veřejnosti).

Současně žádám o poskytnutí informace ve strojově čitelné podobě,
např. v elektronické podobě ve formátu XLS nebo XLSX po exportu z
příslušného informačního systému.

Požadované informace, prosím, zašlete elektronickou cestou.

Za Vaši práci na vyřízení mé žádosti Vám předem děkuji a jsem s
pozdravem. Ing. Pavel Hájek

Městská část Praha 11

TOTO JE AUTOMATICKY GENEROVANÁ ZPRÁVA ELEKTRONICKÉ PODATELNY
***************************************************************************
Dobrý den,
datová zpráva ve věci „Žádost o informace podle dotaz - FAKTURY 2010 – 2015“ byla dodána na elektronickou adresu podatelny. Po ověření správnosti podání (zaručený el. podpis, technické parametry) a přidělení identifikátoru Vám bude zasláno závazné potvrzení o doručení a přijetí datové zprávy." V případě neexistence zaručeného podpisu bude taková zpráva předána bez evidence ve spisové službě.

 
Děkujeme za pochopení.
e-podatelna
Městská část Praha 11
Ocelíková 672/1
14941 Praha 415
tel.: +420 267 902 111
fax: +420 267 902 286
e-mail: Instituce [MČ Praha 11 vyžaduje e-mail]
web: www.praha11.cz
Příjem podání elektronicky podepsaných, el. přílohy ve formátu s povolenou velikostí max. 5000000 bytů.

Městská část Praha 11

1 příloha

TOTO JE AUTOMATICKY GENEROVANÁ ZPRÁVA ELEKTRONICKÉ PODATELNY
***************************************************************************
Dobrý den,

Vaše podání ve věci „Žádost o informace podle dotaz - FAKTURY 2010 – 2015“ bylo doručeno 03.03.2016 21:55:01 na elektronickou adresu podatelny a zaregistrováno pod číslem MCP11/16/013536.

Podání bylo po kontrole všech náležitostí elektronickou podatelnou přijato k dalšímu zpracování. O způsobu či výsledku vyřízení podání Vás bude informovat přímo určený referent, do jehož kompetence Vaše podání přísluší.

Děkujeme Vám za důvěru.
e-podatelna
Městská část Praha 11
Ocelíková 672/1
14941 Praha 415
tel.: +420 267 902 111
fax: +420 267 902 286
e-mail: Instituce [MČ Praha 11 vyžaduje e-mail]
web: www.praha11.cz

VED EO Davidová Sylvia Ing. P11,

2 přílohy

Vážení,

 

v příloze zasíláme sdělení na Vaši žádost podle zákona č. 106/1999 Sb.
seznam faktur 2010 – 2015 za MČ Praha 11.

 

 

S pozdravem

 

Ing. Davidová Sylvia

vedoucí ekonomického odboru

Úřad městské části Praha 11

 

Tel: +420267902228

Ocelíkova 672, 149 41 Praha 4

e-mail: [email address]

VED EO Davidová Sylvia Ing. P11,

2 přílohy

Dobrý den,

Vaše žádost (CE/12/16) o informaci podle zákona č. 106/1999 Sb., o
svobodném přístupu k informacím ve věci Faktur 2010 do konce roku 2015
včetně byla vyřízena.

 

Informace Vám bude, dle Vašich dispozic v žádosti uvedených, zaslána po
uhrazení nákladů.

 

Oznámení o vyřízení žádosti, vč. výpočtu nákladů a sazebník zasíláme
v příloze.

 

 

S pozdravem

 

Ing. Davidová Sylvia

vedoucí ekonomického odboru

Úřad městské části Praha 11

 

Tel: +420267902228

Ocelíkova 672, 149 41 Praha 4

e-mail: [1][email address]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

References

Visible links
1. mailto:[email address]

VED EO Davidová Sylvia Ing. P11,

2 přílohy

Dobrý den,

Vaše žádost (CE/12/16) o informaci podle zákona č. 106/1999 Sb., o
svobodném přístupu k informacím ve věci Faktur 2010 do konce roku 2015
včetně byla vyřízena.

 

Informace Vám bude, dle Vašich dispozic v žádosti uvedených, zaslána po
uhrazení nákladů.

 

Oznámení o vyřízení žádosti, vč. výpočtu nákladů a sazebník zasíláme
v příloze.

 

Náš předchozí e-mail berte prosím jako bezpředmětný, byl odeslán
v rozpracovaném stavu.

 

 

S pozdravem

 

Ing. Davidová Sylvia

vedoucí ekonomického odboru

Úřad městské části Praha 11

 

Tel: +420267902228

Ocelíkova 672, 149 41 Praha 4

e-mail: [1][email address]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

References

Visible links
1. mailto:[email address]

VED EO Davidová Sylvia Ing. P11,

2 přílohy

Vážený pane,

 

Vaše žádost (CE/12/16) o informaci podle zákona č. 106/1999 Sb., o
svobodném přístupu k informacím ve věci Faktur 2010 do konce roku 2015
včetně byla odložena vzhledem k tomu, že jste neuhradil částku za
vyhledávání a zpracování informace v zákonné lhůtě 60 dnů, tato lhůta
uplynula 24. 5. 2016 – veškeré podrobnosti v příloze tohoto e-mailu.

 

S pozdravem

 

Ing. Davidová Sylvia

vedoucí ekonomického odboru

Úřad městské části Praha 11

 

Tel: +420267902228

Ocelíkova 672, 149 41 Praha 4

e-mail: [emailová adresa]