FAKTURY 2010 - 2015

Dotaz byl úspěšný.

Povinný subjekt: Městská část Praha 22

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

žádám o seznam všech došlých faktur Vaší městské části v rozsahu
minimálně data dojití, fakturované částky, data splatnosti, data
úhrady, fakturovaného plnění, popisu (pokud je k dispozici), IČ a
názvu příjemce, a to za dobu od počátku roku 2010 do konce roku
2015 včetně. Požaduji poskytnutí těchto informací v souladu se
zákonem č. 106/1999 Sb. (tj. tak, aby byly dostupné veřejnosti).

Současně žádám o poskytnutí informace ve strojově čitelné podobě,
např. v elektronické podobě ve formátu XLS nebo XLSX po exportu z
příslušného informačního systému.

Požadované informace, prosím, zašlete elektronickou cestou.

Za Vaši práci na vyřízení mé žádosti Vám předem děkuji a jsem s
pozdravem. Ing. Pavel Hájek

TAJ Jandová Olga Ing. ( ÚMČ Praha 22 ),

Dobrý den pane inženýre, Vaše žádost ve věci: "Žádost o informace podle
dotaz - FAKTURY 2010 - 2015", byla přijata a postoupena ke zpracování na
OE. Vzhledem k tomu, že v současné době vrcholí přípravy rozpočtu 2016,
Vás žádám o trpělivost. Děkuji a jsem

S pozdravem
 
Ing. Olga Jandová
tajemnice ÚMČ Praha 22
Nové náměstí 1250
104 00 Praha 114
tel: 2 710 71 807
mobil: 602 68 13 68

ukázat citované pasáže

"VED EO Wetter František, Ing (ÚMČ Praha 22)",

6 příloh

Na základě Vaší žádosti ze dne 10.01.2016 Vám zasíláme v elektronické
podobě seznam došlých faktur od počátku roku 2010 do konce roku 2015.

Ing. František Wetter
odbor ekonomický
ÚMČ Praha 22
Nové náměstí 1250
104 00 Praha 114
tel.: 271 071 840