FAKTURY 2010 - 2015

Dotaz byl úspěšný.

Povinný subjekt: Městská část Praha 5

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

žádám o seznam všech došlých faktur Vaší městské části v rozsahu minimálně data dojití, fakturované částky, data splatnosti, data úhrady, fakturovaného plnění, popisu (pokud je k dispozici), IČ a názvu příjemce, a to za dobu od počátku roku 2010 do konce roku 2015 včetně. Požaduji poskytnutí těchto informací v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb. (tj. tak, aby byly dostupné veřejnosti).

Současně žádám o poskytnutí informace ve strojově čitelné podobě, např. v elektronické podobě ve formátu XLS nebo XLSX po exportu z příslušného informačního systému.

Požadované informace, prosím, zašlete elektronickou cestou.

Za Vaši práci na vyřízení mé žádosti Vám předem děkuji a jsem s
pozdravem. Ing. Pavel Hájek

Pechar Zdeněk, Ing., Městská část Praha 5

3 přílohy

Vážený pane Hájku,

na základě Vaší žádosti o informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o
svobodném přístupu k informacím, připojujeme soubory se seznamem faktur
Městské části Praha 5 od počátku roku 2010 do konce roku 2015 ve formátu
xls.

 

S pozdravem,

 

 

[1]cid:image001.gif@01C83D6C.967E96E0

 

Ing. Zdeněk Pechar

vedoucí odboru ekonomického

Úřadu městské části Praha 5

References

Visible links