FAKTURY 2010 - 2015

Dotaz byl úspěšný.

Povinný subjekt: Městská část Praha 20

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

žádám o seznam všech došlých faktur Vaší městské části v rozsahu
minimálně data dojití, fakturované částky, data splatnosti, data
úhrady, fakturovaného plnění, popisu (pokud je k dispozici), IČ a
názvu příjemce, a to za dobu od počátku roku 2010 do konce roku
2015 včetně. Požaduji poskytnutí těchto informací v souladu se
zákonem č. 106/1999 Sb. (tj. tak, aby byly dostupné veřejnosti).

Současně žádám o poskytnutí informace ve strojově čitelné podobě,
např. v elektronické podobě ve formátu XLS nebo XLSX po exportu z
příslušného informačního systému.

Požadované informace, prosím, zašlete elektronickou cestou.

Za Vaši práci na vyřízení mé žádosti Vám předem děkuji a jsem s
pozdravem. Ing. Pavel Hájek

Městská část Praha 20

TOTO JE AUTOMATICKY GENEROVANÁ ZPRÁVA ELEKTRONICKÉ PODATELNY
***************************************************************************
Dobrý den,
datová zpráva ve věci „Žádost o informace podle dotaz - FAKTURY 2010 - 2015“ byla dodána na elektronickou adresu podatelny. Po ověření správnosti podání (zaručený el. podpis, technické parametry) a přidělení identifikátoru Vám bude zasláno závazné potvrzení o doručení a přijetí datové zprávy."
 
Děkujeme za pochopení.
e-podatelna
Městská část Praha 20 - úřad městské části
Jívanská 647
193 00, Praha 9
tel.: +420 271 071 611
fax: +420 281 920 093
e-mail: Instituce [MČ Praha 20 - Horní Počernice vyžaduje e-mail] (pro podání elektronicky podepsaná)
e-mail: Instituce [MČ Praha 20 - Horní Počernice vyžaduje e-mail] (pro ostatní podání)
web: www.pocernice.cz
Příjem podání elektronicky podepsaných, el. přílohy ve formátu s povolenou velikostí max. 10240 bytů.

Městská část Praha 20

7 příloh

Městská část Praha 20 - úřad městské části
Jívanská 647
193 00, Praha 9
tel.: +420 271 071 611
fax: +420 281 920 093
e-mail: Instituce [MČ Praha 20 - Horní Počernice vyžaduje e-mail] (pro podání elektronicky podepsaná)
e-mail: Instituce [MČ Praha 20 - Horní Počernice vyžaduje e-mail] (pro ostatní podání)
web: www.pocernice.cz