FAKTURY 2010 - 2015

Odpověď na tento dotaz má velké zpoždění. Podle zákona by instituce Městská část Praha 18 měla v každém případě odpovědět. (podrobnosti). Můžete si stěžovat a požádat o doplnění dotazu .

Švédská cesta, z. s.

Povinný subjekt: Městská část Praha 18

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

žádám o seznam všech došlých faktur Vaší městské části v rozsahu
minimálně data dojití, fakturované částky, data splatnosti, data
úhrady, fakturovaného plnění, popisu (pokud je k dispozici), IČ a
názvu příjemce, a to za dobu od počátku roku 2010 do konce roku
2015 včetně. Požaduji poskytnutí těchto informací v souladu se
zákonem č. 106/1999 Sb. (tj. tak, aby byly dostupné veřejnosti).

Současně žádám o poskytnutí informace ve strojově čitelné podobě,
např. v elektronické podobě ve formátu XLS nebo XLSX po exportu z
příslušného informačního systému.

Požadované informace, prosím, zašlete elektronickou cestou.

Za Vaši práci na vyřízení mé žádosti Vám předem děkuji a jsem s
pozdravem. Ing. Pavel Hájek, předseda spolku Švédská cesta, IČ:
02849798

System Administrator, Městská část Praha 18

1 příloha

Your message

To: dotaz dotazy vznesené na instituci MČ Praha 18 - Letňany
Subject: Žádost o informace podle dotaz - FAKTURY 2010 - 2015
Sent: Sat, 9 Jan 2016 22:09:39 +0100

did not reach the following recipient(s):