FAKTURY 2010 - 2015

Dotaz byl úspěšný.

Švédská cesta, z. s.

Povinný subjekt: Městská část Praha 17

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

žádám o seznam všech došlých faktur Vaší městské části v rozsahu
minimálně data dojití, fakturované částky, data splatnosti, data
úhrady, fakturovaného plnění, popisu (pokud je k dispozici), IČ a
názvu příjemce, a to za dobu od počátku roku 2010 do konce roku
2015 včetně. Požaduji poskytnutí těchto informací v souladu se
zákonem č. 106/1999 Sb. (tj. tak, aby byly dostupné veřejnosti).

Současně žádám o poskytnutí informace ve strojově čitelné podobě,
např. v elektronické podobě ve formátu XLS nebo XLSX po exportu z
příslušného informačního systému.

Požadované informace, prosím, zašlete elektronickou cestou.

Za Vaši práci na vyřízení mé žádosti Vám předem děkuji a jsem s
pozdravem. Ing. Pavel Hájek, předseda spolku Švédská cesta, IČ:
02849798

Salvet Leo, JUDr., ThD. (ÚMČ Praha 17), Městská část Praha 17

2 přílohy

Na základě vaší e mailové žádosti ze dne 9. ledna 2016, 22.08 hodin,
 podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění
pozdějších předpisů, v příloze předkládáme seznam došlých faktur za období
od roku 2010 včetně dodnes.

Z pověření tajemníka úřadu
                                                                                                      

ThDr. JUDr. Leo Salvet, Th.D.

vedoucí právního oddělení

Kanceláře tajemníka úřadu

Městská část Praha 17

Úřad městské části

Žalanského 291/12b

163 02 Praha 6 – Řepy

tel. 234683536

mobil 601209050

email: [1][email address]

References

Visible links
1. mailto:[email address]