FAKTURY 2010 - 2015

Městská část Praha 15 neměli požadované informace.

Švédská cesta, z. s.

Povinný subjekt: Městská část Praha 15

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

žádám o seznam všech došlých faktur Vaší městské části v rozsahu
minimálně data dojití, fakturované částky, data splatnosti, data
úhrady, fakturovaného plnění, popisu (pokud je k dispozici), IČ a
názvu příjemce, a to za dobu od počátku roku 2010 do konce roku
2015 včetně. Požaduji poskytnutí těchto informací v souladu se
zákonem č. 106/1999 Sb. (tj. tak, aby byly dostupné veřejnosti).

Současně žádám o poskytnutí informace ve strojově čitelné podobě,
např. v elektronické podobě ve formátu XLS nebo XLSX po exportu z
příslušného informačního systému.

Požadované informace, prosím, zašlete elektronickou cestou.

Za Vaši práci na vyřízení mé žádosti Vám předem děkuji a jsem s
pozdravem. Ing. Pavel Hájek, předseda spolku Švédská cesta, IČ:
02849798

Městská část Praha 15

1 příloha

TOTO JE AUTOMATICKY GENEROVANÁ ZPRÁVA ELEKTRONICKÉ PODATELNY
***************************************************************************
Dobrý den,
datová zpráva ve věci „Žádost o informace podle dotaz - FAKTURY 2010 - 2015“ byla dodána na elektronickou adresu podatelny. Po ověření správnosti podání (zaručený el. podpis, technické parametry) a přidělení identifikátoru Vám bude zasláno závazné potvrzení o doručení a přijetí datové zprávy."
 
Děkujeme za pochopení.
e-podatelna
Městská část Praha 15
Úřad Městské části Praha 15
Boloňská 478/1
109 00 Horní Měcholupy
tel.: +420 281 003 111
fax: +420 274 864 756
e-mail: Instituce [MČ Praha 15 vyžaduje e-mail]
web: www.praha15.cz
ID datové schránky: nkybvp5

Příjem podání elektronicky podepsaných, el. přílohy ve formátu jpg, pdf, doc, rtf, xls, docx, xlsx, gif, tif, tiff, xml, fo, zfo, html, htm, odt, ods, odp, txt, ppt, pptx, jpeg, jfif, png, mpeg1, mpeg2, wav, mp2, mp3, isdoc, isdocx, edi, dwg, dgn, shp, dbf, shx, prj, qix, sbn, sbx, gml, gfs, xsd s povolenou velikostí max. neomezeno bytů.

Městská část Praha 15

2 přílohy

TOTO JE AUTOMATICKY GENEROVANÁ ZPRÁVA ELEKTRONICKÉ PODATELNY
***************************************************************************
Dobrý den,

Vaše podání ve věci „Žádost o informace podle dotaz - FAKTURY 2010 - 2015“ bylo doručeno 09.01.2016 22:30:00 na elektronickou adresu podatelny a zaregistrováno pod číslem ÚMČ P15 01582/2016.

Podání bylo po kontrole všech náležitostí elektronickou podatelnou přijato k dalšímu zpracování. O způsobu či výsledku vyřízení podání Vás bude informovat přímo určený referent, do jehož kompetence Vaše podání přísluší.

Děkujeme Vám za důvěru.
e-podatelna
Městská část Praha 15
Úřad Městské části Praha 15
Boloňská 478/1
109 00 Horní Měcholupy
tel.: +420 281 003 111
fax: +420 274 864 756
e-mail: Instituce [MČ Praha 15 vyžaduje e-mail]
web: www.praha15.cz
ID datové schránky: nkybvp5

Úřad městské části Praha 15, Městská část Praha 15

2 přílohy

Městská část Praha 15
Úřad Městské části Praha 15
Boloňská 478/1
109 00 Horní Měcholupy
tel.: +420 281 003 111
fax: +420 274 864 756
e-mail: Instituce [MČ Praha 15 vyžaduje e-mail]
web: www.praha15.cz
ID datové schránky: nkybvp5