FAKTURY 2010 - 2015

Dotaz byl úspěšný.

Švédská cesta, z. s.

Povinný subjekt: Městská část Praha 14

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

žádám o seznam všech došlých faktur Vaší městské části v rozsahu
minimálně data dojití, fakturované částky, data splatnosti, data
úhrady, fakturovaného plnění, popisu (pokud je k dispozici), IČ a
názvu příjemce, a to za dobu od počátku roku 2010 do konce roku
2015 včetně. Požaduji poskytnutí těchto informací v souladu se
zákonem č. 106/1999 Sb. (tj. tak, aby byly dostupné veřejnosti).

Současně žádám o poskytnutí informace ve strojově čitelné podobě,
např. v elektronické podobě ve formátu XLS nebo XLSX po exportu z
příslušného informačního systému.

Požadované informace, prosím, zašlete elektronickou cestou.

Za Vaši práci na vyřízení mé žádosti Vám předem děkuji a jsem s
pozdravem. Ing. Pavel Hájek, předseda spolku Švédská cesta, IČ:
02849798

Mrvová Soňa,

12 příloh

V příloze Vám zasíláme požadované informace dle z. č. 106/1999 Sb., InfZ.

Mrvová Soňa,

2 přílohy

Mrvová Soňa,

2 přílohy

Mrvová Soňa,

2 přílohy