Faktury 2010 – 2015 10T

Dotaz byl úspěšný.

Povinný subjekt: Město Aš

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

žádám o seznam všech došlých faktur Vaší obci v rozsahu
minimálně data dojití, fakturované částky, data splatnosti, data
úhrady, fakturovaného plnění, popisu (pokud je k dispozici), IČ a
názvu příjemce, a to za dobu od počátku roku 2010 do konce roku
2015 včetně. Požaduji poskytnutí těchto informací v souladu se
zákonem č. 106/1999 Sb. (tj. tak, aby byly dostupné veřejnosti).

Současně žádám o poskytnutí informace ve strojově čitelné podobě,
např. v elektronické podobě ve formátu XLS nebo XLSX po exportu z
příslušného informačního systému.

Požadované informace, prosím, zašlete elektronickou cestou.

Za Vaši práci na vyřízení mé žádosti Vám předem děkuji a jsem s
pozdravem. Ing. Pavel Hájek

iriskova.jindra@muas.cz, Město Aš

4 přílohy

 

[email address] Vám zasílá zásilku
[1] stáhnout zásilku 
Vážený pane inženýre!
V příloze Vám na základě Vaší žádosti ze dne 15. 3.
2016 zasílám požadované informace. Jedná se o knihy
došlých faktur od roku 2010 do roku 2015. V období
vzkaz od 2010-2013 jsou dle nastavení programu zahrnuty do
odesílatele knihy došlých fa platby na základě vystavených
platebních poukazů - např. příspěvky, dotace. U
těchto platebních poukazů nejsou uvedeny IČ.

Jindra Irišková
hlavní účetní MěÚ Aš
odkaz na [2]www.uschovna.cz/zasilka/HVY352US9WKUGWWW-FMI
zásilku
kód zásilky HVY352US9WKUGWWW-FMI
velikost 89.0 MB [4][IMG]
zásilky
uloženo do 1.4.2016
DFA 2011.pdf 576.4 kB
DFA 2013.pdf 578.0 kB
soubory v DFA 2010.pdf 489.6 kB
zásilce DFA 2012.pdf 524.8 kB
DFA 2015.pdf 43.7 MB

[3]a další 1 soubor
Vaše zásilka byla uložena na našem serveru a adresátům jsme
poslali e-mail s informacemi o tom, jak si ji mohou vyzvednout.
Každý adresát obdrží vlastní odkaz na zásilku. Pokud chcete
zásilku předat dalším lidem, pošlete jim výše uvedený odkaz.
* posílejte soubory snadno, bezpečně a neomezenou rychlostí
* zásilky do 7 GB zdarma a bez registrace
*  až 50 GB s neomezeným počtem stažení

References

Visible links
1. http://www.uschovna.cz/zasilka/HVY352US9...
2. http://www.uschovna.cz/zasilka/HVY352US9...
3. http://www.uschovna.cz/zasilka/HVY352US9...
4. http://www.uschovna.cz/click/3019