FAKTURY 2010 – 2015 10T

Dotaz byl úspěšný.

[Authority name]

Vážená paní, vážený pane,

žádám o seznam všech došlých faktur Vaší obci v rozsahu
minimálně data dojití, fakturované částky, data splatnosti, data
úhrady, fakturovaného plnění, popisu (pokud je k dispozici), IČ a
názvu příjemce, a to za dobu od počátku roku 2010 do konce roku
2015 včetně. Požaduji poskytnutí těchto informací v souladu se
zákonem č. 106/1999 Sb. (tj. tak, aby byly dostupné veřejnosti).

Současně žádám o poskytnutí informace ve strojově čitelné podobě,
např. v elektronické podobě ve formátu XLS nebo XLSX po exportu z
příslušného informačního systému.

Požadované informace, prosím, zašlete elektronickou cestou.

Za Vaši práci na vyřízení mé žádosti Vám předem děkuji a jsem s
pozdravem. Ing. Pavel Hájek

Město Kopřivnice

Dobrý den,
Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - FAKTURY 2010 ? 2015 10T", které jste 9.3.2016 20:42:19 zaslal(a) na adresu
e-podatelny, bylo po kontrole všech náležitostí elektronickou
podatelnou 9.3.2016 20:42:22 přijato k dalšímu zpracování.

Děkujeme Vám za důvěru.
Městský úřad Kopřivnice

Město Kopřivnice

Dobrý den,
Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - FAKTURY 2010 ? 2015 10T", které jste 9.3.2016 20:42:19 zaslal(a) na adresu
e-podatelny, bylo po kontrole všech náležitostí elektronickou
podatelnou 9.3.2016 20:42:22 přijato k dalšímu zpracování.

Děkujeme Vám za důvěru.
Městský úřad Kopřivnice

Martina Cernochova, Město Kopřivnice

17 příloh

Dobrý den,

dne 10. 3. 2016 obdrželo Město Kopřivnice Vaši žádost o poskytnutí
informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k
informacím.

V přílohách Vám zasílám odpověď na uvedenou žádost.

S pozdravem
 
Ing. Martina Černochová
vedoucí odboru financí
 
Městský úřad Kopřivnice
Štefánikova 1163
742 21 Kopřivnice
tel.: +420 556 879 730, +420 733 611 654
fax: +420 556 812 758
email: [1][email address]
[2]www.koprivnice.cz
 

References

Visible links
1. mailto:[email address]
2. http://www.koprivnice.cz/